จำนวนทั้งหมด 3534 รายการ 200 เทคโนโลยีที่มีผู้ชมมากที่สุด
ลำดับ เทคโนโลยี/สินค้า/บริการ ชื่อเจ้าของ คำอธิบาย อีเมล์ คลัสเตอร์ เข้าชม
1 ถ่านอัดแท่ง
36
อ.อุกฤษฏ์ โข่ศรี
พลังงานทางเลือกในยุคน้ำมันแพง พูดถึงเรื่อง... khosree@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 79,098
2 การเลี้ยงหมูหลุมแบบเกษตรธรรมชาติ
7
นายสุธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
การเลี้ยงหมูหลุม เป็นการเลี้ยงสุกรแนวทางธรรมชาต... pim_clinic@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 62,541
3 การทำแชมพู ครีมนวด สบู่เหลว ผสมสารสกัดสมุนไพร
2
ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก
เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรพื้นฐานสามารถนำไปเพ... assadangp@yahoo.com สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37,408
4 การยืดอายุการเก็บมะม่วงดองแช่อิ่ม
19
-
มะม่วงดองแช่อิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเนื... - อาหาและเครื่องดื่ม 34,453
5 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง
5
นายประพันธ์ ศิริพลับพลา
ผสมวัตถุดิบส่วนผสมอาหารสูตรโปรตีน 35 % ในภาชน... jirawat@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 33,546
6 การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
4
สำนักเทคโนโลยีชุมชน
การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตรให้มีสมบัต... urawan@dss.go.th อาหาและเครื่องดื่ม 33,049
7 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
42
ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ
ถังหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก จะทำหน้าที่ย่อยสลายขย... sunantha18@yahoo.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 32,727
8 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
2
ดร.สุขฤดี สุขใจ
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เป็นเคร... sukruedee@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 32,160
9 เครื่องจักรผลิตน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ
2
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร... sombat.s@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 30,769
10 เครื่องอัดแท่งถ่าน สำหรับชุมชน
16
อ.อุกฤษฏ์ โข่ศรี
คุณสมบัติของเครื่อง 1. เป็นเครื่องชนิดอัดเย็น มี ... khosree@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 29,282
11 เทคนิคการทำผ้าบาติก
2
ผศ.สมศรี มุสิกวงศ์
การทำผ้าบาติก เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์จำเป็นต้... j.jaruwat@hotmail.com ผ้าและเครื่องแต่งกาย 28,352
12 การผลิตก๊าซชีวภาพต้นทุนต่ำสำหรับครัวเรือน
6
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
รางวัลที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยา... agani002@chiangmai.ac.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 23,782
13 เตาแก๊สชีวมวล
2
ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เชื้อเพลิ... energy@mju.ac.th ยังไม่ได้เลือก 23,777
14 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดสูตรผสม
4
รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี 1. มีธาตุอาหารสูง เป็น... pumisak_intanon@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 23,105
15 ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม
42
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ออกแบบและสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์... saensuree.c@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 23,010
16 เครื่องหั่นกาบมะพร้าว
5
นายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่นและคณะ
ในปัจจุบันการนำกาบมะพร้าวมาใช้ในการเพาะปลูกต้นไม้ด... surachade@rmuti.ac.th ยังไม่ได้เลือก 22,933
17 การผลิตมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง
2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ... tistr@tistr.or.th อาหาและเครื่องดื่ม 22,181
18 เครื่องสกัดน้ำมันอเนกประสงค์
6
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เครื่องสกัดน้ำมันอเนกประสงค์ที่ประดิษฐ์ขึ้... - ยังไม่ได้เลือก 21,861
19 เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน
8
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่องสีข้าว (เครื่องสีข้าวขาว และหรือข้าวกล้อง) ... sombat.s@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 21,529
20 การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน(Clownfishes Propagation)
2
ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ
หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถาบันวิทยาศาสต... saowapa@bims.buu.ac.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 19,871
21 จักรยานสูบน้ำแบบ ศทม.
17
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ออกแบบและผลิตจักรยาน เพื่อใช้สำหรับหมุนเครื่องสูบ... saensuree.c@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 18,138
22 การอบรมถ่ายทอดการผลิตภัณฑ์ สบู่ ยาสระผม น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร
17
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สูตรทำสบู่เหลว 1. หัวเชื้อสบู่เหลว ( มุกสบู่ ... kritsadatham_pa@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 17,491
23 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง
2
-
  มะม่วงเป็นไม้ผลที่นิยมปลูกกันมาก... clinic_rdi@rmutk.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 16,742
24 กระถางต้นไม้ชำร่วยจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร
2
ดร.ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง
เป็นการผลิตกระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเก... rdi_rmutk@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 16,036
25 การผลิตมะนาวผง
6
ประศาสตร์ ฟูตระกูล
เพื่อแปรรูปมะนาวเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะนาวผ... - เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 15,736
26 การใช้แหนแดงในนาข้าว
16
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
แหนแดง (Azolla) เป็นเฟิร์นน้ำเล็กๆ ชนิดหนึ่งเจร... orasa_sut@yahoo.com อาหาและเครื่องดื่ม 15,445
27 เตาเผาถ่าน 200 ลิตรและน้ำส้มควันไม้
2
สำนักส่งเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
เป็นเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างง่าย ประสิท... clinictech@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 14,981
28 การเพาะเลี้ยงปลาหลด
14
ผศ.หทัยรัตน์ เสาวกูล
ลักษณะทั่วไป   ปลาหลด (Macrona... hatairat_7@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 14,641
29 การปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ามัน
5
นางสาวเตือนใจ ปิยัง
ปาล์มน้ำมันถือ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่... piyapak54@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 14,085
30 การทำ สบู่ก้อนใส และสบู่ก้อนขุ่น
2
ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี เป็นสบู่พื้นฐานที่จะนำ... assadangp@yahoo.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 13,825
31 เครื่องปอกมะพร้าวเอนกประสงค์
4
นายมงคล กวางวโรภาส
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องปอกมะพร้าวเอนกประสงค์ ... - ยังไม่ได้เลือก 13,751
32 เครื่องผสมปุ๋ย PLC
2
คลีนิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครื่องสามารถปรับอัตราการผสมได้เอง โดยใช้ PLC (Pro... wahn_68@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 13,453
33 เตาเผาถ่านผลไม้
2
วศ.
เตาเผาถ่านผลไม้มีความยุ่งยากกว่าการเผาถ่านไม้ทั... bct@dss.go.th สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 13,081
34 เครื่องอัดฟางฟ่อน
8
นายจำนอง มากเทพพงษ์
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอัดฟาง... - ยังไม่ได้เลือก 12,866
35 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าในสวนผลไม้
2
นายมงคล กวางวโรภาส
คำอธิบายเทคโนโลยี รถตัดหญ้านั่งขับขนาดเล็ก 4 ล้อ ... - ยังไม่ได้เลือก 12,854
36 เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสูญญากาศแนวตั้ง
2
นายจาตุพงศ์ วาฤทธิ์
เหมาะสำหรับการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร 3 ชนิด คือ ล... rural_invention@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 12,429
37 การปลูกข้าวโพดเทียน
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สันติมิตร
ข้าวโพดเทียน(Waxy Corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ze... vasu_rits@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 12,243
38 การทำกระดาษจากเปลือกฝักข้าวโพด
2
ดร.เพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์
ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่สำคัญของโลก มีการให้ประโยชน... - เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 12,153
39 การผลิตน้ำหวาน(Syrup) กล้วยเข้มข้น(Production Process of Syrup from Banana)
3
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
กล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนชื้น ที่ปลูกง่าย มีชื่อทาง... pongporn.anu@kmutt.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 12,139
40 เครื่องปอก เครื่องคลุกน้้าบ๊วย และขั้นตอนการทำฝรั่งแช่บ๊วย
3
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากปัญหาการผลิตฝรั่งแช่บ๊วยซึ่งต้องใช้แรงงานคนจานว... agrskr@ku.ac.th ยังไม่ได้เลือก 11,843
41 เครื่องอัดอิฐบล็อกศิลาแลง
3
นายชัยวัฒน์ วัฒนะกุลและคณะ
ปัจจุบันหินศิลาแลงหรืออิฐศิลาแลงมีการใช้งานอย่า... chaiwat@rmuti.ac.th ยังไม่ได้เลือก 11,822
42 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยกึ่งอัตโนมัติ
2
นายวัลลภ ภูผา
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยกึ่งอัตโนมัติสามารถทำการตีป่น ผส... - ยังไม่ได้เลือก 11,631
43 เครื่องทอดสุญญากาศ
2
สมศ้กดิ์ เปรมประสงค์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว... somsak_p@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 11,564
44 เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก
2
ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเลและคณะ
เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก เพื่อใช้ในครัวเรือนข... lovehathai@yahoo.com ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 11,485
45 โรงเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
2
ผศ.วีระ ศรีธัญญรัตน์
โรงเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้ เป็นผลงานวิจัยของ... wira3@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 11,410
46 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษจากทางปาล์ม
2
นางรัตนา หม้อมณี
เป็นเทคโนโลยีที่นำทางปาล์มที่เป็นเศษวัสดุเหลือใ... - อาหาและเครื่องดื่ม 11,130
47 การผลิตอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่
10
อ.ทนงศักดิ์ มูลตรี
อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างที่มนุษย์รู้จักนาวัสดุจากธร... tanongsak.m@msu.ac.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 10,892
48 การแปรรูปอาหารปลาร้าผง
2
อาจารย์วสาวี พิชัย
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี (1) เป็นผลิตภ... wa_sawee@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 10,838
49 เทคนิคการปลูกข้าวต้นเดี่ยวโดยใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกข้าวต้นเดี่ยวระบบ มทส.(Azolla & BOF-System of Rice Intensification, SRI)
2
ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด
การปลูกข้าวในระบบประณีต (System of Rice Intensi... nantakon@sut.ac.th ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 10,647
50 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ความร้อนร่วม
2
นายอีลีหย๊ะ สนิโซ
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี 1. ประหยัดพลังงาน ... saniso.e@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 10,627
51 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำจืด
46
ผศ.ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี ได้นำความรู้จากการพัฒน... r_thiwa@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 10,497
52 เครื่องหั่นผักใบ
2
นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 10,495
53 เครื่องสลัดน้ำมันออกจากกล้วยทอด
2
นายประชา ยืนยงกุล
เครื่องสลัดน้ำมันออกจากกล้วยทอดใช้พลังงานไฟฟ้ากระแ... y_pracha@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 10,249
54 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่เนื้อโคราช)
3
ดร. อมรรัตน์ โมฬีและคณะ
กำลังการผลิตของโครงการนี้เพิ่งเริ่มต้น เราสามาร... - ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 10,117
55 เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ หรือ Small Mobile Alcohol Distillator (SMAD)
4
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำอธิบายเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโ... tistr@ tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 10,089
56 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
1
มภร. ยะลา
1. ความหมายของน้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะพร้าว (Co... cooolza@gmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 10,089
57 เครื่องปอกเปลือกกระเทียม
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปร... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 9,984
58 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก
นางสาวสุรัตน์วดี จิวะจินดา
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็กนี้ เป็นเครื่องก... rdiswj@ku.ac.th ยังไม่ได้เลือก 9,836
59 เครื่องอัดถ่านแบบไม่ใช้ความร้อน
นายธวัชชัย สิงหศิริ
ถ่านอัดแท่ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิ... chaiubon@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 9,832
60 ระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่ตะเพาทอง)
2
นายสุชาติ สงวนพันธุ์
การดาเนินการโครงการถ่ายทอดความรู้ “ระบบกา... pleku@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 9,466
61 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้าอัดก้อน
2
อ.สิทธเดช หมอกมีชัย
ลักษณะเด่นคือการแปรรูปปลาร้าหมักให้ออกมาในลักษณ... sittadachko@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 9,368
62 เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบผสม
1
บริษัท ส่งเสริมเทคโนโลยีชนบท จำกัด
เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบผสม ซึ่งทำงานได้ทั้งแบบหม... - ยังไม่ได้เลือก 9,340
63 ถ่านอัดแท่งจากเปลือกกล้วย
2
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการกับเทคโนโลยี 1. นำเปลือกกล้วยและเศษก... anchalee_girl@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 9,102
64 ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี
10
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
ถุงหมักก๊าซชีวภาพแบบพลาสติกพีวีซี เหมาะสำหรับเก... agani002@chiangmai.ac.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 9,053
65 การฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ให้บริการฉายรังสีแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอก... - ยังไม่ได้เลือก 9,047
66 เครื่องสไลด์อเนกประสงค์
-
กล้วยน้ำว้า มีชื่อสามัญ Pisang Awak ชื่อพ้อ... siranya_muay@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 8,948
67 การเลี้ยงหนอนนกเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หนอนนกเป็นแมลงที่จัดอยู่ในจำพวกแมลงปีกแข็งตระกู... sophol02@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 8,928
68 การผลิตกระถางต้นไม้แบบย่อยสลายได้
1
อ.สมบัติ ชิณะวงศ์
การผลิตกระถางแบบย่อยสลายได้จากเส้นใยปาล์มน้ามัน... piyapak54@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 8,889
69 เครื่องปอกผลหมาก
2
ผศ.พิทยา อำพนพนารัตน์
หมาก เป็นพืชที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน คนไทยสมัยโบ... - ยังไม่ได้เลือก 8,864
70 เครื่องอบเป็ดประหยัดพลังงานไร้ควัน
35
นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี - ให้ความร้อนโ... luechai36@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 8,857
71 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer, BOF)
5
ศาสตราจารย์เกีรยติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer, BOF... nuht@windowslive.com อาหาและเครื่องดื่ม 8,830
72 เครื่องปิ้งหมูสเต๊ะอัตโนมัติ
ผศ.วัลลภ ภูผา
หมูสเต๊ะเป็นอาหารยอดนิยมอีกประเภทหนึ่งเพราะเป็นอาห... - ยังไม่ได้เลือก 8,763
73 ขนมอบจากแป้งกล้วย
ผศ.จุฑา พีรพัชระ
เป็นขนมอบที่ใช้แป้งจากกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลีบ... chuta@rmutp.ac.th เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 8,755
74 การทำเยลลี่สมุนไพร-ผลไม้
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และคณะ
ผลิตภัณฑ์เยลลี่สำเร็จรูปที่จำหน่ายในท้องตลาดสาม... cooolza@gmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 8,723
75 โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสาหรับชุมชน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวล “สุรนารี” มีกาลังการผลิต 100 ... arjharh@sut.ac.th ยังไม่ได้เลือก 8,511
76 สบู่สมุนไพร
1
นางสุบงกช ทรัพย์แตง
สบู่ หรือเกลือของกรดไขมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชำ... subongkoch@dss.go.th สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 8,479
77 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
501
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
จากผลการค้นคว้าวิจัยของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม... teerapongs@mju.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 8,377
78 การปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ จากกระบอกไม้ไผ่โดยใช้เส้นใยทะลายปาล์มน้ามัน
จรรตกร รอดอยู่
ไฮโดรโปนิกส์ ( Hydroponics ) เป็นคามาจากภาษากรี... piyapak54@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 8,309
79 การทำกล้วยม้วนและกล้วยแผ่น
1
ผศ.วันดี แก้วสุวรรณ
กล้วยเล็บมือนาง จัดเป็นกล้วยพันธุ์แท้ของกล้วยป่... wan_deekaew@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 8,264
80 เครื่องคั้นมะนาวและส้ม
นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโ... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 8,255
81 การผลิตอาหารสุกร-ไก่จากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยโปรแกรมคำนวณ สูตรอาหาร SeFeed v.2.0
4
อาจารย์องอาจ ส่องสี
การผลิตอาหารสุกร-ไก่จากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยโปรแ... ongart06@gmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 8,219
82 เครื่องเผาข้าวหลามหมุนไฮเทค
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครื่องเผาข้าวหลามหมุนไฮเทค และเครื่องเผาข้าวหลามแ... - ยังไม่ได้เลือก 8,209
83 การสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี นำมูลสัตว์มากำจัดในถัง... anchalee_girl@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 8,164
84 เครื่องบดละเอียดเปลือกหอยเชอรี่
1
กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
รายละเอียดเครื่องบดเปลือกหอยเชอรี่  ต้นกำล... watch.msu@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 8,140
85 เครื่องผลิตขี้เลื่อยเพื่อใช้ในการผลิตเห็ดถุง
รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี -ประหยัด + ประสิทธิภาพ -ก... sctwn@mahidol.ac.th ยังไม่ได้เลือก 8,079
86 การเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว
1 0
นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี
ไก่เหลืองหางขาว หรือไก่พระนเรศวร กำเนิดในจังหวั... damrongsak55@hotmail.co.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 8,024
87 การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จากกระป๋องรีไซเคิล
ผศ.พิสิฐ คลังกูลและคณะ
วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่... supaporn.ve@gmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,973
88 เทคโนโลยการปลูกพืชไร้ดิน(Soilless Culture)
2
นายราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์
การปลูกพืชไร้ดิน เป็นการปลูกพืชแบบหนึ่งซึ่งเป็น... tistr@tistr.or.th อาหาและเครื่องดื่ม 7,956
89 ข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด (Fat free rice puffed)
2
ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
ทุกวันนี้เรารับประทานข้าวแต๋นที่ใช้ข้าวเหนียว ห... pratheung@phrae.mju.ac.th เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 7,917
90 การผลิตกล้าเชื้อรา Aspergillus oryzae สำหรับทำเต้าเจี้ยว และซีอิ้ว
2
นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์
การผลิตกล้าเชื้อรา Aspergillus oryzae สำหรับทำเ... oxsuphat@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 7,844
91 การผลิตอิฐมอญซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพล ไชยชนะ
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี (1) สามารถนำวั... wipol.ch@gmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,841
92 เครื่องอบแห้งพริกแบบหมุน
ผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
เครื่องอบแห้งพริกแบบหมุน โดยใช้ความร้อนจาก Heater ... pipat_24@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,841
93 เครื่องอบแห้งแบบระเหิด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องอบแห้งแบบระเหิด เหมาะสำหรับอย่า... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 7,801
94 เครื่องเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร
-
เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประกอ... chotirak@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 7,728
95 การทำปุ๋ยชีวภาพ และการประยุกต์ใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนคราชสีมา
น้ำหมักชีวภาพเมื่อนำไปใช้ในด้านกสิกรรม จะช่วยปร... busarakum_p@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 7,667
96 เทคโนโลยีโคลนนิ่ง
3
ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
การโคลนนิ่งเป็นกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตให... lamdaunxyz@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,664
97 การแปรรูปแก้วมังกร
1
นางโสภา ธงศิลา
แก้วมังกร ผลไม้รูปร่างกลมรีขนาดใหญ่ เปลือกสีแดง... sila2547@yahoo.co.th เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 7,595
98 เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตรและการเก็บน้ำส้มควันไม้
5
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ไม้ที่นำมาเผาถ่าน และเชื้อเพลิงหน้าเตาหาได้ง่าย ... dr.peeraput@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,587
99 เครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน (Rotational Molding Machine)
2
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุอาหา... sombat.s@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 7,552
100 เครื่องอัดผงถ่านด้วยระบบไฮดรอลิกส์
9
นายเฉลิมพล คล้ายนิล
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี สามารถทำการอัดผงถ่... chalermpol@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,548
101 การผลิตกระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง
วว.
กระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน... - เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 7,536
102 เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก
4
สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ บริษัท ครีเอท อินโนเวชั่น จำกัด
สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ บริษัท ครีเอท อินโนเ... - ยังไม่ได้เลือก 7,450
103 เครื่องหยอดน้ำอ้อยและโปรยงาสำหรับข้าวแต๋น
2
นายวัชรากรณ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์
ลักษณะเด่น 1. สามารถหยอดน้ำอ้อยในปริมาณและเส้นที่ส... rural_invention@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 7,409
104 เครื่องทำหมอกไฮเทค
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องทำหมอก (Atomizer) หรือเครื่องอัลทราโซนิกส์ ... - ยังไม่ได้เลือก 7,338
105 เครื่องดำนาที่เหมาะสมกับพื้นที่อีสาน
1
นายวทัญญู เนตรสง่า และคณะ
ปัจจุบันหาคนดำนายากมาก ต้องหว่านเอาและเครื่องดำนาท... - ยังไม่ได้เลือก 7,318
106 เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ
เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ เป็นเคร... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 7,304
107 สว่านเจาะปาล์ม
2
นายฉกาจ ชัยภัทรกุล
เนื่องจากเมื่อต้นปาล์มมีอายุมาก จะให้ผลผลิตลดน้อยล... - ยังไม่ได้เลือก 7,262
108 เตาหุงต้มก๊าซชีวมวลสำหรับครัวเรือน โดยใช้ซังและต้นข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงาน
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์
เตาหุงต้มก๊าซชีวมวลสำหรับครัวเรือน โดยใช้ซังและต้น... - ยังไม่ได้เลือก 7,225
109 เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าว
3
อาจารย์จักรนรินทร์ ฉัตรทอง และคณณาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องแยกขุย และเส้นใยเปลือกมะพร้าวสามารถย่อยเปลื... jaknarin.c@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,194
110 เครื่องล้างผัก ผลไม้ไฮเทค
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำอธิบายเทคโนโลยี ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตเครื่องแ... - ยังไม่ได้เลือก 7,144
111 เครื่องขอดเกล็ดปลา
อาจารย์อเนก สุทธิฤทธิ์
เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องขอดเกล็ดปลา โดยใช้หลัก... rdi_rmutk@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,129
112 การใช้หินฝุ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
3
ผศ.ดร.เรณู ขำเลิศและคณะ
หินฝุ่น คือ หินปูนบดหยาบๆ เป็นผลพลอยได้จากการโม... renu@sut.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 7,018
113 เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Biogas)
2
บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด
เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Biogas)ใช้วัตถุด... - ยังไม่ได้เลือก 6,981
114 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
1
นายวิชา หมั่นทำการ
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเก็บเก... - ยังไม่ได้เลือก 6,980
115 น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เป็นการวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิตและเก็บรักษาน้ำส... tistr@tistr.or.th อาหาและเครื่องดื่ม 6,973
116 จักรยานบดเอนกประสงค์
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การออกแบบและสร้างเครื่องบดเมล็ดพันธุ... dr.peeraput@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,966
117 แชมพูสมุนไพร
1
นางจิตต์เรขา ทองมณี
จากการทดสอบสมบัติแชมพูสมุนไพรที่ผลิตในชุมชน (สิ... jitrekha@dss.go.th สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 6,806
118 เครื่องตากเนื้อแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ออกแบบและสร้างเครื่องตากเนื้อแดดเดียวพลังงานแสงอาท... dr.peeraput@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,659
119 กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช โอเอซิส
1
นายภูริวัฒน์ บุญสนิท
กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส&rdquo... - อาหาและเครื่องดื่ม 6,622
120 เครื่องกวนน้ำตาลอ้อยแบบกึ่งอัตโนมัติ
1
สิทธินันท์ ทองศิริ
รายละเอียดเครื่องกวนน้ำอ้อย เครื่องกวนน้... S.thongsiri@gmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,584
121 กระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติ
42
นางสาวจิราภา บุติมาลย์
การเน้นศึกษากระบวนการผลิตสีผงแบบสะดวกและ... chibu09@gmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,570
122 เครื่องลำเลียงเมล็ดข้าวเปลือก
4
นายมาโนช ริทินโย
เครื่องลำเลียงเมล็ดข้าวเปลือก ใช้มอเตอร์ขนาด 7 แรง... manate@rmuti.ac.th ยังไม่ได้เลือก 6,544
123 เครื่องผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติก
นายอนินท์ มีมนต์
ลักษณะเด่น 1. สามารถบรรจุน้ำดื่มแบบถ้วย ขนาดบรรจุ ... rural_invention@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 6,515
124 การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยด้วยฟางข้าว
1
-
วัสดุอุปกรณ์ 1. วัสดุเพาะ ได้แก่ ตอซังข้าว ปล... pim_clinic@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 6,485
125 เครื่องนับเม็ดยา ประหยัดเวลาพกพาสะดวก
อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะและคณะ
เครื่องนับเม็ดยาต้นแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในก... chaiya_32@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 6,446
126 เครื่องจักตอก
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
คำอธิบายเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประหยัดแรง... - ยังไม่ได้เลือก 6,429
127 เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut Tesita Peeling Machinery)
4
นายธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
คำอธิบายเทคโนโลยี โครงการได้ดำเนินการศึกษาและทดสอบ... - ยังไม่ได้เลือก 6,410
128 เครื่องอัดปุ๋ยเม็ดอินทรีย์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
เครื่องสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุธรรมชา... www.surintech.ac.th ยังไม่ได้เลือก 6,312
129 การกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง
ปิยะวัติ บุญหลง
ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย ซึ่งการขยายตัวเพิ... wahn_68@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,310
130 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็ก สำหรับใช้งานในนาข้าว
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็ก สำหรับใช้งานในนาข้... sarayooth@hunsa.com ยังไม่ได้เลือก 6,309
131 บ่อแก๊สชีวภาพแบบยอดโดม (มทส.)
3
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การทำบ่อแก๊สชีวภาพ เพื่อกำจัดและใช้ประโยชน์จากข... lamdaunxyz@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 6,280
132 เครื่องม้วนขนมทองม้วน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องม้วนขนมทองม้วน สามารถช่วยแก้ปัญหาในขั้นตอนก... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 6,268
133 เครื่องตัดหญ้าเดินตาม
นายวิราษ เหรียญทอง
สามารถตัดหญ้าในพื้นที่รกชันในพื้นร่องสวนที่หญ้ามีค... rat_auto@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,193
134 เครื่องนับผลมะนาว
นายประเสริฐ ปานเจริญ
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องนับผลม... - ยังไม่ได้เลือก 6,184
135 การทำอิฐบล็อกประสานผสมวัสดุธรรมชาติ
นายมานัส รอดชื่น
บล็อกประสานคือ วัสดุก่อรับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนาร... marnad@hotmail.co.th ยังไม่ได้เลือก 6,176
136 เครื่องผลิตน้ำผลไม้เข้มข้น
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 6,118
137 การหมักแบบอาหารแข็ง(Solid State Fermentation)
ดร.มณฑิรา นพรัตน์
การหมักแบบอาหารแข็ง(Solid State Fermentation) โ... montira.nop@kmutt.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 6,063
138 เครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า
นายพัฒนา พึ่งพัน
การทำข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยภาคอีสานเ... poungpun_@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,014
139 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล
1
นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย
รายละเอียดคุณสมบัติ โดดเด่นของผลงาน เป็นเครื่องจั... boontisit@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 5,983
140 เครื่องย่อยวัสดุ
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
คำอธิบายเทคโนโลยี เครื่องย่อยเศษวัสดุใช้ใบตีแบบ HA... - ยังไม่ได้เลือก 5,980
141 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน(Vermiculture)
นายพัฒนา สมนิยาม
เป็นการประยุกต์ใช้การใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน ... psomniyam@gmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,977
142 การทำหัวเชื้อเต้าเจี้ยว
3
อาจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต
เต้าเจี้ยว (soy paste) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้... - เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 5,924
143 การพัฒนาเครื่องบดเนื้อ
ผศ.ประสาน อุฬาธรรม
  เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องบดเน... rdi_rmutk@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,911
144 การพัฒนาเตาอบไก่ (อบฟาง)
2
นายประพัฒน์ เชื้อไทย
การศึกษาและออกแบบโดยนำหลักการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วย... - ยังไม่ได้เลือก 5,910
145 เครื่องบดถั่วลิสง
นายวินิต ชินสุวรรณ
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องบดถั่ว... - ยังไม่ได้เลือก 5,892
146 เครื่องเติมอากาศแบบดูดอากาศแบบประหยัด
นายไพศาล นาคพิพัฒน์
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเติมอา... - ยังไม่ได้เลือก 5,891
147 การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
2
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา
เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการควบคุมโรคพืชด้วยวิธีช... iwarin@wu.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 5,885
148 การย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การเตรียมวัสดุสำหรับน้ำย้อมโดยนำพืชภายในชุมชนที... boompeak@hotmail.com ผ้าและเครื่องแต่งกาย 5,879
149 เครื่องย่อยกิ่งไม้และบดสมุนไพร
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
เครื่องย่อยกิ่งไม้และบดสมุนไพรใช้หลักการในการตัดกิ... - ยังไม่ได้เลือก 5,817
150 การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับครัวเรือน
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมส่วนผสมในการผลิตระดับครัวเรื... kritsadatham_pa@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,801
151 เครื่องผลิตน้ำมะขามเข้มข้น
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 5,789
152 กังหันน้ำแรงกระแทก (Impulse turbine)
ดร.อุสาห์ บุญบำรุงและคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทำการศึกษ... usa_kmutt@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 5,786
153 เครื่องคั่วพริกแห้ง
นายสมพล วงศ์ต่อม
เครื่องคั่วพริกแห้ง ทำด้วยสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์ก... w_sompon@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 5,711
154 การนแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพด
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เกษตรกรร... suchon.t@cmu.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 5,688
155 ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น Gasification
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นเครื่องอัดแท่งชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือใช้... - ยังไม่ได้เลือก 5,687
156 การผลิตขนมจีนแป้งหมัก
นางจันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ
ขนมจีน ขนมจีน เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเส้นชนิดหน... chancherd@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 5,653
157 การผลิตอิฐบล็อกประสานจากขี่เถ้าปาล์มน้ามัน/ดิน
3
อ.สมบัติ ชิณะวงศ์
การผลิตอิฐบล็อกผสานจากขี่เถ้าปาล์มน้ามัน โดยมีข... piyapak54@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 5,637
158 เครื่องปอกมะพร้าว COCONUTS PEELING MACHINE
5
คณะวิศวกรรม ม.ศรีประทุม
เครื่องปอกมะพร้าวสร้างตามแนวคิด เพื่อลดเวลาการทำงา... - ยังไม่ได้เลือก 5,634
159 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อสายพันธุ์ดี
113
นายสัตวแพทย์ธีระยุทธ ชาวุฒิ
การเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยพัฒนาอย่างรวดเร็วและ... chawut98@gmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,629
160 รถพ่วงเกษตรสำหรับรถไถเดินตาม
นายชายชัย โรจนสโรช
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รถพ่วงเกษตรสำ... - ยังไม่ได้เลือก 5,609
161 ระบบประหยัดพลังงานสำหรับหม้อก๋วยเตี๋ยว
43
นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี - ติดตั้งง่าย... luechai36@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 5,568
162 ข้าวเกรียบปลาเสริมสมุนไพรที่มีฤทธิ์ชะลอการหืน
พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี
ข้าวเกรียบปลาเสริมสมุนไพรที่มีฤทธิ์ชะลอการหืน F... punnarongj@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 5,558
163 การเลี้ยงนกกระทาเนื้อ-ไข่เป็นอาชีพเสริม
2
นางอรทัย ไตรวุฒานนท์
1. ชื่อเทคโนโลยี/งานวิจัย การเลี้ยงนกกระทาเนื้อ... - ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,538
164 การจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย “การใช้ทางปาล์มน้ำมันบดเป็นอาหารสัตว์”
คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
“การใช้ทางปาล์มน้ำมันบดเพื่อเป็นอาหารสัตว... kbcpys@ku.ac.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,534
165 การปลูกหญ้าพาสพาล้มอุบล เพื่อเป็นอาหารสัตว์
2
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลักษณะเด่นและด้อย หญ้าพาสพาลัมอุบล เหมาะสำหรั... - อาหาและเครื่องดื่ม 5,503
166 กี่ทอผ้ายกมุก 12 ตะกอ
4
ผศ.ดวง ทองคำซุ่ย
กี่ทอผ้ายกมุกที่สร้างขึ้นจะมีความแตกต่างจากกี่ทอผ้... dungtm2@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 5,461
167 มันเส้นคุณภาพ สะอาดได้มาตรฐาน พร้อมเสิร์ฟโรงงาน
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด
มันสำปะหลัง นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ... - อาหาและเครื่องดื่ม 5,433
168 รถตัดอ้อย
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศ... sombat.s@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 5,404
169 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
ผศ.หิรัญ เกิดศิริ
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลิตภัณ... Troy203@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 5,396
170 กระดาษสากันน้ำ
2
อ.ดร.มาโนช นาคสาทา และอ.ดร.วิมล นาคสาทา
ความเป็นมา การผลิตกระดาษสาปัจจุบันของผู้ประกอบการ... manoch.n@cmu.ac.th ยังไม่ได้เลือก 5,375
171 วิธีการยืดอายุการเก็บของมะม่วงสดทั้งผล ก่อนการบรรจุ
ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
ข้อมูลเบื้องต้น ปัญหาสำคัญของการส่งออกมะม่วงส... panitan@biotec.or.th อาหาและเครื่องดื่ม 5,373
172 การเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืด
รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที
ประเทศไทยมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืด เ... - ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,366
173 เครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอยมีการออกแบบและสร้างขึ้... dr.peeraput@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 5,360
174 เครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง
นายวัทญญู รอดประพัฒน์
ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับเนื้อกุ้งเป็นสแตนเลส มีความสะอ... rural_invenetion@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 5,319
175 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง ระดับชุมชนขนาดเล็ก
นายนิมิตร อาศัย
สืบเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตากเป็นพื้... nimit_asai@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 5,302
176 เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้,เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้
2
นายบุญส่ง อำนวยเดชกร
เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ และเครื่องมือผูกมัดกิ่ง... - ยังไม่ได้เลือก 5,300
177 การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
-
การแปลงเพศปลานิล เป็นเทคนิคการแปลงเพศปลานิลเพื่... puena.ng@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,286
178 สบู่เหลวน้ำผึ้งชันโรง
นางสาวกานดา ทองนพคุณ
น้ำผึ้ง มีฤทธิ์ความเป็นกรดอ่อน ๆ ph ใกล้เคียงกั... kanda_30813000@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 5,284
179 เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว
1
นายสุรพล ภูมิพระบุ
การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพ... roongpeh@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 5,264
180 สบู่สมุนไพร(ขมิ้น)
2
นางจิตต์เลขา ทองมณี และคณะ
สบู่ หรือเกลือของกรดไขมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชำ... cooolza@gmail.com สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 5,243
181 เครื่องหั่น ซอย กึ่งอัตโนมัติ
อาจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอนการหั่น ซอยขิงแบบเดิมในการสไลด์เป็นแผ่น การ... b_ieeng@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 5,232
182 เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมปรุง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องบรรจุและผนึกน้ำมะนาวพร้องปรุง กระบวนการทำง... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 5,231
183 การทดสอบปริมาณแก๊สในถุงบรรจุขนมขบเคี้ยว
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของแก๊สออกซิเ... bsp@dss.go.th ยังไม่ได้เลือก 5,225
184 เครื่องโรยปุ๋ยยางพารา
ผศ.มงคล คธาพันธ์
การให้ปุ๋ยให้กับต้นยางพาราเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ... - ยังไม่ได้เลือก 5,165
185 เครื่องล้างมะนาวและส้ม
1
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มะนาวและผลไม้ตระกูลส้มนิยมบริโภคเป็นเครื่องดื่มผลไ... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 5,151
186 เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพลังลม
นายเลิศศักดิ์ ปิติวิทยากุล
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องพ่นสาร... - ยังไม่ได้เลือก 5,095
187 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิง(Solar Dryer)
2
นายพรชัย ศรีไพบูลย์
เป็นการอบแห้งในระบบปิด ใช้งานง่ายการบำรุงรักษาไม่ซ... pornchai.sr@psu.ac.th ยังไม่ได้เลือก 5,089
188 เครื่องขุดมันสำปะหลังชนิดติดหน้ารถแทรกเตอร์
นายสมนึก ชูศิลป์
คำอธิบายเทคโนโลยี ชุดขุดหัวมันสำปะหลังแบบผานขุดรู... - ยังไม่ได้เลือก 5,071
189 การเติมความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง
39
อ.มล.อุบล ดีสวัสดิ์
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี ได้นำความรู้จากการพัฒน... r_thiwa@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 5,014
190 เครื่องอบมะขามหวาน
นายศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอบมะขา... - ยังไม่ได้เลือก 4,980
191 เทคนิคการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
นางพิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้... pismai@dss.go.th ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4,974
192 เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว
บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี เฮ้าส์ จำกัด
เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว เครื่อ... - ยังไม่ได้เลือก 4,954
193 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลแพะ
1
อ.สมบัติ ชิณะวงศ์
แก๊สชีวภาพ คือ แก๊สที่เกิดจากมูลสัตว์ หรือสารอิ... piyapak54@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 4,914
194 เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด
5
ผศ.ดร. โสภา แคนสี และคณะ
ทีมผู้วิจัยได้รับทุนเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเ... sopa.c@msu.ac.th ยังไม่ได้เลือก 4,879
195 เครื่องอัดแท่งเอนกประสงค์ทูอินวัน
นายมนต์ชัย แช่มสา
เป็นเครื่องอัดแท่งเศาวัสดุให้เป็นรูปทรงกระบอก เส้น... rural_invention@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 4,875
196 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอัดฟาง
นายประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร
คำอธิบายเทคโนโลยี เครื่องอัดฟ่อนใช้รถแทรกเตอร์ขนา... - ยังไม่ได้เลือก 4,790
197 ชุดกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
ก๊าซชีวภาพ (biogas) เป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่สาม... chedsada@yahoo.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 4,788
198 เครื่องกำเนิดก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวล
นายสุรวัฒนศักดิ์ สุรำไพ
เครื่องกำเนิดก๊าซเพลิงจากชีวมวลำหรับเครื่องยนต์สัน... surawatanasak@surumpai.com ยังไม่ได้เลือก 4,769
199 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุสะสมความร้อน
นายเจริฯพร เลิศสถิตธนกร
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุ... rural_invention@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 4,762
200 เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
อาจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
วิธีการผลิตปุ๋ยอิทรีย์อัดเม็ดแบบเดิมหรือที่ผลิตกัน... b_ieeng@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 4,745