จำนวนทั้งหมด 4616 รายการ 200 เทคโนโลยีที่มีผู้ชมมากที่สุด
ลำดับ เทคโนโลยี/สินค้า/บริการ ชื่อเจ้าของ คำอธิบาย อีเมล์ คลัสเตอร์ เข้าชม
1 ถ่านอัดแท่ง
31
อ.อุกฤษฏ์ โข่ศรี
พลังงานทางเลือกในยุคน้ำมันแพง พูดถึงเรื่อง... khosree@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 79,730
2 การเลี้ยงหมูหลุมแบบเกษตรธรรมชาติ
19
นายสุธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
การเลี้ยงหมูหลุม เป็นการเลี้ยงสุกรแนวทางธรรมชาต... pim_clinic@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 62,861
3 การทำแชมพู ครีมนวด สบู่เหลว ผสมสารสกัดสมุนไพร
12
ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก
เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรพื้นฐานสามารถนำไปเพ... assadangp@yahoo.com สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37,610
4 การยืดอายุการเก็บมะม่วงดองแช่อิ่ม
20
-
มะม่วงดองแช่อิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเนื... - อาหาและเครื่องดื่ม 35,160
5 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง
17
นายประพันธ์ ศิริพลับพลา
ผสมวัตถุดิบส่วนผสมอาหารสูตรโปรตีน 35 % ในภาชน... jirawat@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 33,763
6 การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
15
สำนักเทคโนโลยีชุมชน
การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตรให้มีสมบัต... urawan@dss.go.th อาหาและเครื่องดื่ม 33,369
7 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
12
ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ
ถังหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก จะทำหน้าที่ย่อยสลายขย... sunantha18@yahoo.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 32,897
8 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
12
ดร.สุขฤดี สุขใจ
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เป็นเคร... sukruedee@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 32,351
9 เครื่องจักรผลิตน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ
20
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร... sombat.s@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 30,888
10 เครื่องอัดแท่งถ่าน สำหรับชุมชน
26
อ.อุกฤษฏ์ โข่ศรี
คุณสมบัติของเครื่อง 1. เป็นเครื่องชนิดอัดเย็น มี ... khosree@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 29,785
11 เทคนิคการทำผ้าบาติก
24
ผศ.สมศรี มุสิกวงศ์
การทำผ้าบาติก เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์จำเป็นต้... j.jaruwat@hotmail.com ผ้าและเครื่องแต่งกาย 29,443
12 การผลิตก๊าซชีวภาพต้นทุนต่ำสำหรับครัวเรือน
20
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
รางวัลที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยา... agani002@chiangmai.ac.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 24,656
13 เตาแก๊สชีวมวล
15
ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เชื้อเพลิ... energy@mju.ac.th ยังไม่ได้เลือก 23,910
14 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดสูตรผสม
61
รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี 1. มีธาตุอาหารสูง เป็น... pumisak_intanon@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 23,313
15 เครื่องหั่นกาบมะพร้าว
19
นายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่นและคณะ
ในปัจจุบันการนำกาบมะพร้าวมาใช้ในการเพาะปลูกต้นไม้ด... surachade@rmuti.ac.th ยังไม่ได้เลือก 23,297
16 ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม
13
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ออกแบบและสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์... saensuree.c@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 23,232
17 การผลิตมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง
25
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ... tistr@tistr.or.th อาหาและเครื่องดื่ม 22,382
18 เครื่องสกัดน้ำมันอเนกประสงค์
18
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เครื่องสกัดน้ำมันอเนกประสงค์ที่ประดิษฐ์ขึ้... - ยังไม่ได้เลือก 22,288
19 เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน
18
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่องสีข้าว (เครื่องสีข้าวขาว และหรือข้าวกล้อง) ... sombat.s@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 21,706
20 การอบรมถ่ายทอดการผลิตภัณฑ์ สบู่ ยาสระผม น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร
40
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สูตรทำสบู่เหลว 1. หัวเชื้อสบู่เหลว ( มุกสบู่ ... kritsadatham_pa@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 20,804
21 การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน(Clownfishes Propagation)
23
ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ
หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถาบันวิทยาศาสต... saowapa@bims.buu.ac.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 20,073
22 จักรยานสูบน้ำแบบ ศทม.
33
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ออกแบบและผลิตจักรยาน เพื่อใช้สำหรับหมุนเครื่องสูบ... saensuree.c@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 18,289
23 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง
183
-
  มะม่วงเป็นไม้ผลที่นิยมปลูกกันมาก... clinic_rdi@rmutk.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 17,174
24 การใช้แหนแดงในนาข้าว
23
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
แหนแดง (Azolla) เป็นเฟิร์นน้ำเล็กๆ ชนิดหนึ่งเจร... orasa_sut@yahoo.com อาหาและเครื่องดื่ม 16,588
25 กระถางต้นไม้ชำร่วยจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร
21
ดร.ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง
เป็นการผลิตกระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเก... rdi_rmutk@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 16,194
26 การผลิตมะนาวผง
20
ประศาสตร์ ฟูตระกูล
เพื่อแปรรูปมะนาวเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะนาวผ... - เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 15,965
27 การปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ามัน
16
นางสาวเตือนใจ ปิยัง
ปาล์มน้ำมันถือ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่... piyapak54@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 15,369
28 เตาเผาถ่าน 200 ลิตรและน้ำส้มควันไม้
26
สำนักส่งเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
เป็นเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างง่าย ประสิท... clinictech@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 15,101
29 การเพาะเลี้ยงปลาหลด
15
ผศ.หทัยรัตน์ เสาวกูล
ลักษณะทั่วไป   ปลาหลด (Macrona... hatairat_7@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 14,754
30 การทำ สบู่ก้อนใส และสบู่ก้อนขุ่น
27
ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี เป็นสบู่พื้นฐานที่จะนำ... assadangp@yahoo.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 14,042
31 เครื่องปอกมะพร้าวเอนกประสงค์
10
นายมงคล กวางวโรภาส
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องปอกมะพร้าวเอนกประสงค์ ... - ยังไม่ได้เลือก 13,881
32 เครื่องผสมปุ๋ย PLC
21
คลีนิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครื่องสามารถปรับอัตราการผสมได้เอง โดยใช้ PLC (Pro... wahn_68@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 13,605
33 เตาเผาถ่านผลไม้
21
วศ.
เตาเผาถ่านผลไม้มีความยุ่งยากกว่าการเผาถ่านไม้ทั... bct@dss.go.th สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 13,209
34 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าในสวนผลไม้
10
นายมงคล กวางวโรภาส
คำอธิบายเทคโนโลยี รถตัดหญ้านั่งขับขนาดเล็ก 4 ล้อ ... - ยังไม่ได้เลือก 13,012
35 เครื่องอัดฟางฟ่อน
10
นายจำนอง มากเทพพงษ์
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอัดฟาง... - ยังไม่ได้เลือก 12,991
36 การทำกระดาษจากเปลือกฝักข้าวโพด
25
ดร.เพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์
ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่สำคัญของโลก มีการให้ประโยชน... - เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 12,592
37 เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสูญญากาศแนวตั้ง
20
นายจาตุพงศ์ วาฤทธิ์
เหมาะสำหรับการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร 3 ชนิด คือ ล... rural_invention@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 12,540
38 การปลูกข้าวโพดเทียน
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สันติมิตร
ข้าวโพดเทียน(Waxy Corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ze... vasu_rits@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 12,481
39 การผลิตน้ำหวาน(Syrup) กล้วยเข้มข้น(Production Process of Syrup from Banana)
30
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
กล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนชื้น ที่ปลูกง่าย มีชื่อทาง... pongporn.anu@kmutt.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 12,462
40 เครื่องปอก เครื่องคลุกน้้าบ๊วย และขั้นตอนการทำฝรั่งแช่บ๊วย
20
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากปัญหาการผลิตฝรั่งแช่บ๊วยซึ่งต้องใช้แรงงานคนจานว... agrskr@ku.ac.th ยังไม่ได้เลือก 12,032
41 เครื่องอัดอิฐบล็อกศิลาแลง
15
นายชัยวัฒน์ วัฒนะกุลและคณะ
ปัจจุบันหินศิลาแลงหรืออิฐศิลาแลงมีการใช้งานอย่า... chaiwat@rmuti.ac.th ยังไม่ได้เลือก 11,999
42 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยกึ่งอัตโนมัติ
16
นายวัลลภ ภูผา
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยกึ่งอัตโนมัติสามารถทำการตีป่น ผส... - ยังไม่ได้เลือก 11,782
43 เครื่องทอดสุญญากาศ
18
สมศ้กดิ์ เปรมประสงค์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว... somsak_p@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 11,697
44 เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก
18
ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเลและคณะ
เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก เพื่อใช้ในครัวเรือนข... lovehathai@yahoo.com ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 11,592
45 โรงเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
14
ผศ.วีระ ศรีธัญญรัตน์
โรงเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้ เป็นผลงานวิจัยของ... wira3@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 11,537
46 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษจากทางปาล์ม
12
นางรัตนา หม้อมณี
เป็นเทคโนโลยีที่นำทางปาล์มที่เป็นเศษวัสดุเหลือใ... - อาหาและเครื่องดื่ม 11,285
47 การผลิตอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่
34
อ.ทนงศักดิ์ มูลตรี
อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างที่มนุษย์รู้จักนาวัสดุจากธร... tanongsak.m@msu.ac.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 11,047
48 การแปรรูปอาหารปลาร้าผง
21
อาจารย์วสาวี พิชัย
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี (1) เป็นผลิตภ... wa_sawee@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 11,026
49 เทคนิคการปลูกข้าวต้นเดี่ยวโดยใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกข้าวต้นเดี่ยวระบบ มทส.(Azolla & BOF-System of Rice Intensification, SRI)
18
ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด
การปลูกข้าวในระบบประณีต (System of Rice Intensi... nantakon@sut.ac.th ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 10,836
50 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ความร้อนร่วม
50
นายอีลีหย๊ะ สนิโซ
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี 1. ประหยัดพลังงาน ... saniso.e@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 10,795
51 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำจืด
73
ผศ.ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี ได้นำความรู้จากการพัฒน... r_thiwa@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 10,684
52 เครื่องหั่นผักใบ
20
นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 10,669
53 เครื่องสลัดน้ำมันออกจากกล้วยทอด
21
นายประชา ยืนยงกุล
เครื่องสลัดน้ำมันออกจากกล้วยทอดใช้พลังงานไฟฟ้ากระแ... y_pracha@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 10,366
54 เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ หรือ Small Mobile Alcohol Distillator (SMAD)
21
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำอธิบายเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโ... tistr@ tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 10,308
55 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่เนื้อโคราช)
23
ดร. อมรรัตน์ โมฬีและคณะ
กำลังการผลิตของโครงการนี้เพิ่งเริ่มต้น เราสามาร... - ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 10,308
56 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
27
มภร. ยะลา
1. ความหมายของน้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะพร้าว (Co... cooolza@gmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 10,214
57 เครื่องปอกเปลือกกระเทียม
16
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปร... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 10,135
58 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก
17
นางสาวสุรัตน์วดี จิวะจินดา
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็กนี้ เป็นเครื่องก... rdiswj@ku.ac.th ยังไม่ได้เลือก 9,988
59 เครื่องอัดถ่านแบบไม่ใช้ความร้อน
18
นายธวัชชัย สิงหศิริ
ถ่านอัดแท่ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิ... chaiubon@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 9,937
60 ระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่ตะเพาทอง)
14
นายสุชาติ สงวนพันธุ์
การดาเนินการโครงการถ่ายทอดความรู้ “ระบบกา... pleku@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 9,651
61 ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี
13
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
ถุงหมักก๊าซชีวภาพแบบพลาสติกพีวีซี เหมาะสำหรับเก... agani002@chiangmai.ac.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 9,610
62 เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบผสม
18
บริษัท ส่งเสริมเทคโนโลยีชนบท จำกัด
เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบผสม ซึ่งทำงานได้ทั้งแบบหม... - ยังไม่ได้เลือก 9,532
63 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้าอัดก้อน
59
อ.สิทธเดช หมอกมีชัย
ลักษณะเด่นคือการแปรรูปปลาร้าหมักให้ออกมาในลักษณ... sittadachko@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 9,524
64 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer, BOF)
20
ศาสตราจารย์เกีรยติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer, BOF... nuht@windowslive.com อาหาและเครื่องดื่ม 9,513
65 ถ่านอัดแท่งจากเปลือกกล้วย
18
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการกับเทคโนโลยี 1. นำเปลือกกล้วยและเศษก... anchalee_girl@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 9,488
66 การเลี้ยงหนอนนกเชิงพาณิชย์
22
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หนอนนกเป็นแมลงที่จัดอยู่ในจำพวกแมลงปีกแข็งตระกู... sophol02@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 9,216
67 การฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร
17
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ให้บริการฉายรังสีแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอก... - ยังไม่ได้เลือก 9,210
68 เครื่องสไลด์อเนกประสงค์
12
-
กล้วยน้ำว้า มีชื่อสามัญ Pisang Awak ชื่อพ้อ... siranya_muay@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 9,072
69 ขนมอบจากแป้งกล้วย
24
ผศ.จุฑา พีรพัชระ
เป็นขนมอบที่ใช้แป้งจากกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลีบ... chuta@rmutp.ac.th เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 9,057
70 เครื่องอบเป็ดประหยัดพลังงานไร้ควัน
10
นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี - ให้ความร้อนโ... luechai36@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 9,017
71 การผลิตกระถางต้นไม้แบบย่อยสลายได้
16
อ.สมบัติ ชิณะวงศ์
การผลิตกระถางแบบย่อยสลายได้จากเส้นใยปาล์มน้ามัน... piyapak54@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 9,011
72 เครื่องปอกผลหมาก
15
ผศ.พิทยา อำพนพนารัตน์
หมาก เป็นพืชที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน คนไทยสมัยโบ... - ยังไม่ได้เลือก 8,992
73 เครื่องปิ้งหมูสเต๊ะอัตโนมัติ
15
ผศ.วัลลภ ภูผา
หมูสเต๊ะเป็นอาหารยอดนิยมอีกประเภทหนึ่งเพราะเป็นอาห... - ยังไม่ได้เลือก 8,881
74 การทำเยลลี่สมุนไพร-ผลไม้
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และคณะ
ผลิตภัณฑ์เยลลี่สำเร็จรูปที่จำหน่ายในท้องตลาดสาม... cooolza@gmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 8,869
75 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
17
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
จากผลการค้นคว้าวิจัยของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม... teerapongs@mju.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 8,680
76 การผลิตอาหารสุกร-ไก่จากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยโปรแกรมคำนวณ สูตรอาหาร SeFeed v.2.0
23
อาจารย์องอาจ ส่องสี
การผลิตอาหารสุกร-ไก่จากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยโปรแ... ongart06@gmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 8,638
77 สบู่สมุนไพร
19
นางสุบงกช ทรัพย์แตง
สบู่ หรือเกลือของกรดไขมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชำ... subongkoch@dss.go.th สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 8,628
78 โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสาหรับชุมชน
17
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวล “สุรนารี” มีกาลังการผลิต 100 ... arjharh@sut.ac.th ยังไม่ได้เลือก 8,611
79 การปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ จากกระบอกไม้ไผ่โดยใช้เส้นใยทะลายปาล์มน้ามัน
17
จรรตกร รอดอยู่
ไฮโดรโปนิกส์ ( Hydroponics ) เป็นคามาจากภาษากรี... piyapak54@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 8,564
80 การทำกล้วยม้วนและกล้วยแผ่น
16
ผศ.วันดี แก้วสุวรรณ
กล้วยเล็บมือนาง จัดเป็นกล้วยพันธุ์แท้ของกล้วยป่... wan_deekaew@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 8,491
81 การเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว
29 0
นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี
ไก่เหลืองหางขาว หรือไก่พระนเรศวร กำเนิดในจังหวั... damrongsak55@hotmail.co.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 8,402
82 เครื่องคั้นมะนาวและส้ม
14
นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโ... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 8,377
83 เครื่องบดละเอียดเปลือกหอยเชอรี่
16
กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
รายละเอียดเครื่องบดเปลือกหอยเชอรี่  ต้นกำล... watch.msu@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 8,364
84 การสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพ
18
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี นำมูลสัตว์มากำจัดในถัง... anchalee_girl@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 8,334
85 เครื่องเผาข้าวหลามหมุนไฮเทค
10
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครื่องเผาข้าวหลามหมุนไฮเทค และเครื่องเผาข้าวหลามแ... - ยังไม่ได้เลือก 8,318
86 เครื่องผลิตขี้เลื่อยเพื่อใช้ในการผลิตเห็ดถุง
50
รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี -ประหยัด + ประสิทธิภาพ -ก... sctwn@mahidol.ac.th ยังไม่ได้เลือก 8,259
87 ข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด (Fat free rice puffed)
17
ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
ทุกวันนี้เรารับประทานข้าวแต๋นที่ใช้ข้าวเหนียว ห... pratheung@phrae.mju.ac.th เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 8,183
88 เทคโนโลยการปลูกพืชไร้ดิน(Soilless Culture)
17
นายราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์
การปลูกพืชไร้ดิน เป็นการปลูกพืชแบบหนึ่งซึ่งเป็น... tistr@tistr.or.th อาหาและเครื่องดื่ม 8,114
89 การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จากกระป๋องรีไซเคิล
14
ผศ.พิสิฐ คลังกูลและคณะ
วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่... supaporn.ve@gmail.com ยังไม่ได้เลือก 8,074
90 เทคโนโลยีโคลนนิ่ง
22
ผศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
การโคลนนิ่งเป็นกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตให... lamdaunxyz@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 8,049
91 การแปรรูปแก้วมังกร
21
นางโสภา ธงศิลา
แก้วมังกร ผลไม้รูปร่างกลมรีขนาดใหญ่ เปลือกสีแดง... sila2547@yahoo.co.th เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 8,025
92 การผลิตกล้าเชื้อรา Aspergillus oryzae สำหรับทำเต้าเจี้ยว และซีอิ้ว
10
นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์
การผลิตกล้าเชื้อรา Aspergillus oryzae สำหรับทำเ... oxsuphat@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 7,975
93 การผลิตอิฐมอญซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพล ไชยชนะ
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี (1) สามารถนำวั... wipol.ch@gmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,973
94 เครื่องอบแห้งพริกแบบหมุน
19
ผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
เครื่องอบแห้งพริกแบบหมุน โดยใช้ความร้อนจาก Heater ... pipat_24@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,963
95 เครื่องอบแห้งแบบระเหิด
29
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องอบแห้งแบบระเหิด เหมาะสำหรับอย่า... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 7,909
96 เครื่องเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร
16
-
เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประกอ... chotirak@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 7,839
97 สว่านเจาะปาล์ม
18
นายฉกาจ ชัยภัทรกุล
เนื่องจากเมื่อต้นปาล์มมีอายุมาก จะให้ผลผลิตลดน้อยล... - ยังไม่ได้เลือก 7,836
98 การทำปุ๋ยชีวภาพ และการประยุกต์ใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
10
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนคราชสีมา
น้ำหมักชีวภาพเมื่อนำไปใช้ในด้านกสิกรรม จะช่วยปร... busarakum_p@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 7,780
99 เครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน (Rotational Molding Machine)
23
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุอาหา... sombat.s@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 7,780
100 การผลิตกระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง
21
วว.
กระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน... - เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 7,752
101 เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตรและการเก็บน้ำส้มควันไม้
23
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ไม้ที่นำมาเผาถ่าน และเชื้อเพลิงหน้าเตาหาได้ง่าย ... dr.peeraput@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,718
102 เครื่องอัดผงถ่านด้วยระบบไฮดรอลิกส์
22
นายเฉลิมพล คล้ายนิล
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี สามารถทำการอัดผงถ่... chalermpol@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,691
103 เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก
31
สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ บริษัท ครีเอท อินโนเวชั่น จำกัด
สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ บริษัท ครีเอท อินโนเ... - ยังไม่ได้เลือก 7,557
104 เครื่องหยอดน้ำอ้อยและโปรยงาสำหรับข้าวแต๋น
14
นายวัชรากรณ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์
ลักษณะเด่น 1. สามารถหยอดน้ำอ้อยในปริมาณและเส้นที่ส... rural_invention@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 7,510
105 เครื่องทำหมอกไฮเทค
10
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องทำหมอก (Atomizer) หรือเครื่องอัลทราโซนิกส์ ... - ยังไม่ได้เลือก 7,454
106 เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์
15
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ
เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ เป็นเคร... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 7,423
107 เครื่องดำนาที่เหมาะสมกับพื้นที่อีสาน
17
นายวทัญญู เนตรสง่า และคณะ
ปัจจุบันหาคนดำนายากมาก ต้องหว่านเอาและเครื่องดำนาท... - ยังไม่ได้เลือก 7,423
108 เตาหุงต้มก๊าซชีวมวลสำหรับครัวเรือน โดยใช้ซังและต้นข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงาน
19
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์
เตาหุงต้มก๊าซชีวมวลสำหรับครัวเรือน โดยใช้ซังและต้น... - ยังไม่ได้เลือก 7,351
109 เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าว
20
อาจารย์จักรนรินทร์ ฉัตรทอง และคณณาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องแยกขุย และเส้นใยเปลือกมะพร้าวสามารถย่อยเปลื... jaknarin.c@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,319
110 เครื่องล้างผัก ผลไม้ไฮเทค
10
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำอธิบายเทคโนโลยี ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตเครื่องแ... - ยังไม่ได้เลือก 7,264
111 เครื่องขอดเกล็ดปลา
19
อาจารย์อเนก สุทธิฤทธิ์
เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องขอดเกล็ดปลา โดยใช้หลัก... rdi_rmutk@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,232
112 การใช้หินฝุ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
17
ผศ.ดร.เรณู ขำเลิศและคณะ
หินฝุ่น คือ หินปูนบดหยาบๆ เป็นผลพลอยได้จากการโม... renu@sut.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 7,149
113 เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Biogas)
19
บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด
เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Biogas)ใช้วัตถุด... - ยังไม่ได้เลือก 7,115
114 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
10
นายวิชา หมั่นทำการ
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเก็บเก... - ยังไม่ได้เลือก 7,091
115 น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนด
19
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เป็นการวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิตและเก็บรักษาน้ำส... tistr@tistr.or.th อาหาและเครื่องดื่ม 7,086
116 จักรยานบดเอนกประสงค์
14
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การออกแบบและสร้างเครื่องบดเมล็ดพันธุ... dr.peeraput@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 7,077
117 แชมพูสมุนไพร
19
นางจิตต์เรขา ทองมณี
จากการทดสอบสมบัติแชมพูสมุนไพรที่ผลิตในชุมชน (สิ... jitrekha@dss.go.th สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 6,910
118 เครื่องลำเลียงเมล็ดข้าวเปลือก
21
นายมาโนช ริทินโย
เครื่องลำเลียงเมล็ดข้าวเปลือก ใช้มอเตอร์ขนาด 7 แรง... manate@rmuti.ac.th ยังไม่ได้เลือก 6,806
119 เครื่องตากเนื้อแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์
16
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ออกแบบและสร้างเครื่องตากเนื้อแดดเดียวพลังงานแสงอาท... dr.peeraput@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,759
120 กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช โอเอซิส
13
นายภูริวัฒน์ บุญสนิท
กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส&rdquo... - อาหาและเครื่องดื่ม 6,723
121 กระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติ
10
นางสาวจิราภา บุติมาลย์
การเน้นศึกษากระบวนการผลิตสีผงแบบสะดวกและ... chibu09@gmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,692
122 เครื่องกวนน้ำตาลอ้อยแบบกึ่งอัตโนมัติ
20
สิทธินันท์ ทองศิริ
รายละเอียดเครื่องกวนน้ำอ้อย เครื่องกวนน้... S.thongsiri@gmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,682
123 เครื่องผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติก
21
นายอนินท์ มีมนต์
ลักษณะเด่น 1. สามารถบรรจุน้ำดื่มแบบถ้วย ขนาดบรรจุ ... rural_invention@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 6,622
124 เครื่องนับเม็ดยา ประหยัดเวลาพกพาสะดวก
14
อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะและคณะ
เครื่องนับเม็ดยาต้นแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในก... chaiya_32@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 6,586
125 การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยด้วยฟางข้าว
17
-
วัสดุอุปกรณ์ 1. วัสดุเพาะ ได้แก่ ตอซังข้าว ปล... pim_clinic@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 6,580
126 เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut Tesita Peeling Machinery)
20
นายธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
คำอธิบายเทคโนโลยี โครงการได้ดำเนินการศึกษาและทดสอบ... - ยังไม่ได้เลือก 6,538
127 เครื่องจักตอก
10
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
คำอธิบายเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประหยัดแรง... - ยังไม่ได้เลือก 6,532
128 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็ก สำหรับใช้งานในนาข้าว
10
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็ก สำหรับใช้งานในนาข้... sarayooth@hunsa.com ยังไม่ได้เลือก 6,424
129 การกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง
21
ปิยะวัติ บุญหลง
ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย ซึ่งการขยายตัวเพิ... wahn_68@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,413
130 เครื่องอัดปุ๋ยเม็ดอินทรีย์
17
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
เครื่องสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุธรรมชา... www.surintech.ac.th ยังไม่ได้เลือก 6,407
131 บ่อแก๊สชีวภาพแบบยอดโดม (มทส.)
19
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การทำบ่อแก๊สชีวภาพ เพื่อกำจัดและใช้ประโยชน์จากข... lamdaunxyz@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 6,397
132 เครื่องม้วนขนมทองม้วน
17
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องม้วนขนมทองม้วน สามารถช่วยแก้ปัญหาในขั้นตอนก... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 6,388
133 เครื่องตัดหญ้าเดินตาม
23
นายวิราษ เหรียญทอง
สามารถตัดหญ้าในพื้นที่รกชันในพื้นร่องสวนที่หญ้ามีค... rat_auto@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,330
134 การทำอิฐบล็อกประสานผสมวัสดุธรรมชาติ
19
นายมานัส รอดชื่น
บล็อกประสานคือ วัสดุก่อรับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนาร... marnad@hotmail.co.th ยังไม่ได้เลือก 6,308
135 เครื่องนับผลมะนาว
10
นายประเสริฐ ปานเจริญ
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องนับผลม... - ยังไม่ได้เลือก 6,297
136 เครื่องผลิตน้ำผลไม้เข้มข้น
14
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 6,206
137 การหมักแบบอาหารแข็ง(Solid State Fermentation)
10
ดร.มณฑิรา นพรัตน์
การหมักแบบอาหารแข็ง(Solid State Fermentation) โ... montira.nop@kmutt.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 6,165
138 เครื่องย่อยวัสดุ
10
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
คำอธิบายเทคโนโลยี เครื่องย่อยเศษวัสดุใช้ใบตีแบบ HA... - ยังไม่ได้เลือก 6,118
139 เครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า
19
นายพัฒนา พึ่งพัน
การทำข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยภาคอีสานเ... poungpun_@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,115
140 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล
14
นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย
รายละเอียดคุณสมบัติ โดดเด่นของผลงาน เป็นเครื่องจั... boontisit@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 6,084
141 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน(Vermiculture)
20
นายพัฒนา สมนิยาม
เป็นการประยุกต์ใช้การใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน ... psomniyam@gmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 6,083
142 การพัฒนาเครื่องบดเนื้อ
12
ผศ.ประสาน อุฬาธรรม
  เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องบดเน... rdi_rmutk@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 6,072
143 การทำหัวเชื้อเต้าเจี้ยว
16
อาจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต
เต้าเจี้ยว (soy paste) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้... - เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 6,053
144 การพัฒนาเตาอบไก่ (อบฟาง)
22
นายประพัฒน์ เชื้อไทย
การศึกษาและออกแบบโดยนำหลักการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วย... - ยังไม่ได้เลือก 6,025
145 เครื่องบดถั่วลิสง
10
นายวินิต ชินสุวรรณ
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องบดถั่ว... - ยังไม่ได้เลือก 6,013
146 เครื่องเติมอากาศแบบดูดอากาศแบบประหยัด
10
นายไพศาล นาคพิพัฒน์
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเติมอา... - ยังไม่ได้เลือก 6,008
147 การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
35
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา
เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการควบคุมโรคพืชด้วยวิธีช... iwarin@wu.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 6,008
148 การย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ
18
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การเตรียมวัสดุสำหรับน้ำย้อมโดยนำพืชภายในชุมชนที... boompeak@hotmail.com ผ้าและเครื่องแต่งกาย 5,982
149 การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับครัวเรือน
18
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมส่วนผสมในการผลิตระดับครัวเรื... kritsadatham_pa@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,966
150 เครื่องย่อยกิ่งไม้และบดสมุนไพร
13
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
เครื่องย่อยกิ่งไม้และบดสมุนไพรใช้หลักการในการตัดกิ... - ยังไม่ได้เลือก 5,918
151 เครื่องผลิตน้ำมะขามเข้มข้น
17
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 5,892
152 กังหันน้ำแรงกระแทก (Impulse turbine)
17
ดร.อุสาห์ บุญบำรุงและคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทำการศึกษ... usa_kmutt@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 5,889
153 เครื่องคั่วพริกแห้ง
19
นายสมพล วงศ์ต่อม
เครื่องคั่วพริกแห้ง ทำด้วยสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์ก... w_sompon@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 5,831
154 ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น Gasification
10
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นเครื่องอัดแท่งชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือใช้... - ยังไม่ได้เลือก 5,792
155 การนแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพด
10
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เกษตรกรร... suchon.t@cmu.ac.th อาหาและเครื่องดื่ม 5,787
156 การผลิตขนมจีนแป้งหมัก
18
นางจันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ
ขนมจีน ขนมจีน เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเส้นชนิดหน... chancherd@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 5,763
157 การผลิตอิฐบล็อกประสานจากขี่เถ้าปาล์มน้ามัน/ดิน
19
อ.สมบัติ ชิณะวงศ์
การผลิตอิฐบล็อกผสานจากขี่เถ้าปาล์มน้ามัน โดยมีข... piyapak54@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 5,759
158 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อสายพันธุ์ดี
16
นายสัตวแพทย์ธีระยุทธ ชาวุฒิ
การเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยพัฒนาอย่างรวดเร็วและ... chawut98@gmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,748
159 เครื่องปอกมะพร้าว COCONUTS PEELING MACHINE
19
คณะวิศวกรรม ม.ศรีประทุม
เครื่องปอกมะพร้าวสร้างตามแนวคิด เพื่อลดเวลาการทำงา... - ยังไม่ได้เลือก 5,743
160 รถพ่วงเกษตรสำหรับรถไถเดินตาม
10
นายชายชัย โรจนสโรช
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รถพ่วงเกษตรสำ... - ยังไม่ได้เลือก 5,725
161 ระบบประหยัดพลังงานสำหรับหม้อก๋วยเตี๋ยว
10
นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี - ติดตั้งง่าย... luechai36@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 5,685
162 การเลี้ยงนกกระทาเนื้อ-ไข่เป็นอาชีพเสริม
10
นางอรทัย ไตรวุฒานนท์
1. ชื่อเทคโนโลยี/งานวิจัย การเลี้ยงนกกระทาเนื้อ... - ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,667
163 ข้าวเกรียบปลาเสริมสมุนไพรที่มีฤทธิ์ชะลอการหืน
16
พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี
ข้าวเกรียบปลาเสริมสมุนไพรที่มีฤทธิ์ชะลอการหืน F... punnarongj@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 5,652
164 การจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย “การใช้ทางปาล์มน้ำมันบดเป็นอาหารสัตว์”
10
คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
“การใช้ทางปาล์มน้ำมันบดเพื่อเป็นอาหารสัตว... kbcpys@ku.ac.th ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,639
165 การปลูกหญ้าพาสพาล้มอุบล เพื่อเป็นอาหารสัตว์
10
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลักษณะเด่นและด้อย หญ้าพาสพาลัมอุบล เหมาะสำหรั... - อาหาและเครื่องดื่ม 5,621
166 กี่ทอผ้ายกมุก 12 ตะกอ
23
ผศ.ดวง ทองคำซุ่ย
กี่ทอผ้ายกมุกที่สร้างขึ้นจะมีความแตกต่างจากกี่ทอผ้... dungtm2@yahoo.com ยังไม่ได้เลือก 5,608
167 มันเส้นคุณภาพ สะอาดได้มาตรฐาน พร้อมเสิร์ฟโรงงาน
47
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด
มันสำปะหลัง นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ... - อาหาและเครื่องดื่ม 5,537
168 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
10
ผศ.หิรัญ เกิดศิริ
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลิตภัณ... Troy203@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 5,514
169 การเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืด
13
รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที
ประเทศไทยมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืด เ... - ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,507
170 รถตัดอ้อย
15
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศ... sombat.s@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 5,499
171 กระดาษสากันน้ำ
18
อ.ดร.มาโนช นาคสาทา และอ.ดร.วิมล นาคสาทา
ความเป็นมา การผลิตกระดาษสาปัจจุบันของผู้ประกอบการ... manoch.n@cmu.ac.th ยังไม่ได้เลือก 5,496
172 วิธีการยืดอายุการเก็บของมะม่วงสดทั้งผล ก่อนการบรรจุ
18
ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
ข้อมูลเบื้องต้น ปัญหาสำคัญของการส่งออกมะม่วงส... panitan@biotec.or.th อาหาและเครื่องดื่ม 5,474
173 เครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง
13
นายวัทญญู รอดประพัฒน์
ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับเนื้อกุ้งเป็นสแตนเลส มีความสะอ... rural_invenetion@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 5,458
174 เครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย
12
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอยมีการออกแบบและสร้างขึ้... dr.peeraput@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 5,458
175 สบู่เหลวน้ำผึ้งชันโรง
10
นางสาวกานดา ทองนพคุณ
น้ำผึ้ง มีฤทธิ์ความเป็นกรดอ่อน ๆ ph ใกล้เคียงกั... kanda_30813000@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 5,423
176 เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้,เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้
17
นายบุญส่ง อำนวยเดชกร
เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ และเครื่องมือผูกมัดกิ่ง... - ยังไม่ได้เลือก 5,414
177 การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
14
-
การแปลงเพศปลานิล เป็นเทคนิคการแปลงเพศปลานิลเพื่... puena.ng@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,404
178 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง ระดับชุมชนขนาดเล็ก
15
นายนิมิตร อาศัย
สืบเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตากเป็นพื้... nimit_asai@hotmail.com อาหาและเครื่องดื่ม 5,401
179 เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว
17
นายสุรพล ภูมิพระบุ
การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพ... roongpeh@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 5,381
180 สบู่สมุนไพร(ขมิ้น)
10
นางจิตต์เลขา ทองมณี และคณะ
สบู่ หรือเกลือของกรดไขมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชำ... cooolza@gmail.com สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 5,351
181 การทดสอบปริมาณแก๊สในถุงบรรจุขนมขบเคี้ยว
10
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของแก๊สออกซิเ... bsp@dss.go.th ยังไม่ได้เลือก 5,346
182 เครื่องหั่น ซอย กึ่งอัตโนมัติ
12
อาจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอนการหั่น ซอยขิงแบบเดิมในการสไลด์เป็นแผ่น การ... b_ieeng@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 5,339
183 เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมปรุง
17
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องบรรจุและผนึกน้ำมะนาวพร้องปรุง กระบวนการทำง... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 5,329
184 เครื่องโรยปุ๋ยยางพารา
12
ผศ.มงคล คธาพันธ์
การให้ปุ๋ยให้กับต้นยางพาราเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ... - ยังไม่ได้เลือก 5,270
185 เครื่องล้างมะนาวและส้ม
15
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มะนาวและผลไม้ตระกูลส้มนิยมบริโภคเป็นเครื่องดื่มผลไ... tistr@tistr.or.th ยังไม่ได้เลือก 5,243
186 เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพลังลม
10
นายเลิศศักดิ์ ปิติวิทยากุล
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องพ่นสาร... - ยังไม่ได้เลือก 5,213
187 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิง(Solar Dryer)
17
นายพรชัย ศรีไพบูลย์
เป็นการอบแห้งในระบบปิด ใช้งานง่ายการบำรุงรักษาไม่ซ... pornchai.sr@psu.ac.th ยังไม่ได้เลือก 5,201
188 เครื่องขุดมันสำปะหลังชนิดติดหน้ารถแทรกเตอร์
10
นายสมนึก ชูศิลป์
คำอธิบายเทคโนโลยี ชุดขุดหัวมันสำปะหลังแบบผานขุดรู... - ยังไม่ได้เลือก 5,191
189 การเติมความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง
52
อ.มล.อุบล ดีสวัสดิ์
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี ได้นำความรู้จากการพัฒน... r_thiwa@hotmail.com เทคโนโลยีด้านการแปรรูป 5,182
190 เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด
18
ผศ.ดร. โสภา แคนสี และคณะ
ทีมผู้วิจัยได้รับทุนเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเ... sopa.c@msu.ac.th ยังไม่ได้เลือก 5,102
191 เครื่องอบมะขามหวาน
10
นายศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
คำอธิบายเทคโนโลยี ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอบมะขา... - ยังไม่ได้เลือก 5,097
192 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลแพะ
20
อ.สมบัติ ชิณะวงศ์
แก๊สชีวภาพ คือ แก๊สที่เกิดจากมูลสัตว์ หรือสารอิ... piyapak54@hotmail.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 5,097
193 เทคนิคการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
14
นางพิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้... pismai@dss.go.th ผ้าและเครื่องแต่งกาย 5,073
194 เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว
18
บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี เฮ้าส์ จำกัด
เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว เครื่อ... - ยังไม่ได้เลือก 5,063
195 เครื่องอัดแท่งเอนกประสงค์ทูอินวัน
15
นายมนต์ชัย แช่มสา
เป็นเครื่องอัดแท่งเศาวัสดุให้เป็นรูปทรงกระบอก เส้น... rural_invention@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 4,987
196 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอัดฟาง
10
นายประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร
คำอธิบายเทคโนโลยี เครื่องอัดฟ่อนใช้รถแทรกเตอร์ขนา... - ยังไม่ได้เลือก 4,916
197 ชุดกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
15
ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
ก๊าซชีวภาพ (biogas) เป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่สาม... chedsada@yahoo.com ปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 4,893
198 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุสะสมความร้อน
17
นายเจริฯพร เลิศสถิตธนกร
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุ... rural_invention@most.go.th ยังไม่ได้เลือก 4,864
199 เครื่องกำเนิดก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวล
15
นายสุรวัฒนศักดิ์ สุรำไพ
เครื่องกำเนิดก๊าซเพลิงจากชีวมวลำหรับเครื่องยนต์สัน... surawatanasak@surumpai.com ยังไม่ได้เลือก 4,864
200 เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
16
อาจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
วิธีการผลิตปุ๋ยอิทรีย์อัดเม็ดแบบเดิมหรือที่ผลิตกัน... b_ieeng@hotmail.com ยังไม่ได้เลือก 4,841