ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ด้านบน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของการให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรม
คำปรึกษา 0 รายการ ตั้งแต่ปี 2564 - 2566
ลำดับ ความต้องการ ผู้ถาม วันที่ถาม ประเภท คำตอบ