ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ด้านบน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของการให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรม
คำปรึกษา 15,914 รายการ ตั้งแต่ปี 2565 - 2567
ลำดับ ความต้องการ ผู้ถาม วันที่ถาม ประเภท คำตอบ
1 การพัฒนาพื้นที่สวนส้มเพื่อให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร [58619] คุณฤดีรัตน์ หอมชื่น
337/1 หมู่ 1 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
0840909354
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
12/04/2567
wotk-in/work-out ได้รับคำร้อง ประสานงานกับผู้เช
2 ให้บริการท่องเที่ยวด้านการเกษตรในสวนส้ม [58618] คุณวิโรจน์ การพันธุไตร
58 หมู่ 16 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
0959503039
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
12/04/2567
wotk-in/work-out ได้รับคำร้อง ประสานงานกับผู้เช
3 พัฒนาเกษตรสวนส้มแม่สิน เพื่อให้บริการเชิงท่องเที่ยว [58617] คุณพิสิทธิ์ คำจินดา
11 หมู่ 12 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
0821675636
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
12/04/2567
wotk-in/work-out ได้รับคำร้อง ประสานงานกับผู้เช
4 การพัฒนาสวนส้มเชิงท่องเที่ยว [58616] คุณพรนภัส ยอดเพ็ชร
9/1 หมู่ 25 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
0955251013
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
12/04/2567
wotk-in/work-out ได้รับคำร้อง ประสานงานกับผู้เช
5 การพัฒนาสวนส้มเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ของต.แม่สิน [58615] คุณเพียง ทิวา
134 หมู่ 12 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
0819629313
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
12/04/2567
wotk-in/work-out ได้รับคำร้อง ประสานงานกับผู้เช
6 การทำนาให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุด [58614] คุณสง่า ศรีจิตรเพชร
6/2 หมู่ 3 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย
0628793952
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
12/04/2567
wotk-in/work-out ได้รับคำขอปรึกษาพร้อมผู้เชี่ยว
7 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตส้มแม่สิน [58613] คุณชุติมน ปลาบ๊อก
290 หมู่ 12 บ้านปากสิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
0803584669
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
12/04/2567
wotk-in/work-out ผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่แนะนำก
8 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตส้มแม่สิน [58612] คุณสมห่วง ใจมิภักดิ์
332/1 หมู่ 24 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
0810400488
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
12/04/2567
wotk-in/work-out ผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่แนะนำก
9 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตส้มแม่สิน [58611] คุณบุญลือ กุสาวดี
58 หมู่ 24 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
0941301197
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
12/04/2567
wotk-in/work-out ผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่แนะนำก
10 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตส้มแม่สิน [58610] คุณชวนชม พวงคำ
179 หมู่ 24 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
0965824622
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
12/04/2567
wotk-in/work-out ผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่แนะนำก
11 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตส้มแม่สิน [58609] คุณบุญเลิศ เรือนมูล
235/1 หมู่ 24 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
0801137449
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
12/04/2567
wotk-in/work-out ผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่แนะนำก
12 การจัดการเปลือกหอยเชอรี่, เปลือกปูนาและเศษปูนาเหลือใช้ [58608] คุณรัตนภรณ์ ศรีจิตรเพชร
6/2 หมู่ 3 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย
0982838890
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
09/04/2567
wotk-in/work-out รับคำขอปรึกษา พร้อมลงพื้นที่กั
13 การพัฒนาเกษตรเชิงท่องเที่ยวในพื้นที่ (BMC) [58607] คุณไพบูลย์ เรือนเวช
28/10 หมู่ 2 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า
0815653317
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
09/04/2567
wotk-in/work-out รับคำร้องขอให้บริการ ประสานงาน
14 เรื่องเห็ดนางฟ้า การทำโรงเรียน ระบบจัดการน้ำและความชื้นภายในโรงเรือนเพาะ และการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า [58606] คุณไพบูลย์ เรือนเวช
78/10 หมู่ 2 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า
0815653317
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
09/04/2567
wotk-in/work-out รับคำขอรับปรึกษา ส่งข้อมูลต่อใ
15 การใช้ยางกล้วยเพื่องานเพ้นท์และต่อยอดผ้าพิมพ์ลายจากพืช [58605] คุณนฤภร เข็มทอง
17/4 หมู่ 1 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก
0821659242
-
น.ส.สันทนานาคะพงศ์
09/04/2567
wotk-in/work-out ได้รับคำร้องขอให้บริการแล้วส่ง
16 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด) ขนมอบ [58603] นางจินดา ยินดีตระกูล
เลขที่ 33 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า
0935787289
-
นางสาวพวงเพชรฤทธิพรพันธุ์
05/04/2567
wotk-in/work-out จัดอบรมการการแปรรูป เพิ่มมูลค่
17 การเลี้ยงและ เพาะพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น [58602] นายกิตพงศ์ คชบุตร
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 11 ตำบลโคลกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
0862834399
-
นางสาวพวงเพชรฤทธิพรพันธุ์
05/04/2567
wotk-in/work-out ประสาน ผอ.เอกพงศ์ (ผอ.กปว.) เร
18 การเลี้ยงและ เพาะพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น [58601] นายสิงห์ ชัยวงค์
เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 11 ตำบลโคลกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
0899704174
-
นางสาวพวงเพชรฤทธิพรพันธุ์
05/04/2567
wotk-in/work-out ประสาน ผอ.เอกพงศ์ (ผอ.กปว.) เร
19 ขอคำปรึกษาและต้องการแปรรูปผำสดให้เป็นเจลลี่เพื่อส่งขาย และต้องการทราบถึงคุณสมบัติหลังการแปรรูปว่าสารอาหารรบถ้วน หรือแตกต่างจากที่เป็นผำสดอย่างไร [58600] กันตภณ โรจนาภรณ์
298/169 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
0877442944
jobby13rod@gmail.com
นางสาววรรณษาบาลโสง
05/04/2567
wotk-in/work-out ทางอาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโ
20 การแปรรูปโกโก้ (โกโก้นิบส์) [58599] นางสาวจุฑามาศ ประถมภาส
256 หมู่ 20 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว
092-9724359
-
นางสาววรรณษาบาลโสง
05/04/2567
wotk-in/work-out -
21 การตลาด [58598] นางสาวกัญญา กนกวิมาณ
ร้านหลางกง หวานเย็น เลียบชายทะเลบางพระ
0
-
นางสาววรรณษาบาลโสง
05/04/2567
wotk-in/work-out แนะนำการถ่ายภาพเพื่อช่วยให้ส่ง
22 เงินทุนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเพรา [58597] นายสุรินทร์ อุ่นทรัพย์
159/5 หมู่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอพนัสนิคม
0628536656
-
นางสาววรรณษาบาลโสง
05/04/2567
wotk-in/work-out แนะนำในการวางแผนธุรกิจ และสอนก
23 แนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบยาและผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบแบบ IOT เพื่อนำไปใช้งานในแผนกจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และให้คำแนะนำกระบวนการทำงานของระบบและความต้องการของตลาด [58596] คุณกษิดิน โชคศิลปสาทและคุณสหรัถ บุญญาปฏิภา
บริษัท ไอโอที ฮับ จากัด ที่อยู่ 2586 ซอยพระราม 2 ซอย 43 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
-
-
กมลวรรณชินวงค์
05/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกส
24 แนะนำปรึกษาในเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเลและแนะนำคำปรึกษาในการทำข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ภายใตหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” และทำการปรึกษาการจัดประชุมและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและการตลาดของชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านให้มีโอกาสการเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และการตลาดเพิ่มมากขึ้น [58595] นาย ศุภชาติ ชาสมบัติ
ที่อยู่ 349/4 ซอยลาดพร้าว122 (มหาดไทย1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
080-220-2999
jeabmt122@gmail.com
กมลวรรณชินวงค์
05/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
25 แนะนำและปรึกษาการจัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง X-Ray ที่ได้ทำการซ่อมแซม ซึ่งให้ความรู้ในเรื่อง ข้อควรระวังในการใช้งาน และสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการดูแล รถ X-ray เคลื่อนที่ ให้แก่ บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า [58594] คุณตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์
149 ซอย เจริญกรุง 58 แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
-
-
กมลวรรณชินวงค์
05/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
26 ได้มีการเข้าปรึกษาให้ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเครื่อง X-ray บนรถเคลื่อนที่ มีความชำรุดเสียหาย โดยสาเหตุที่เครื่องไม่สามารถใช้งานได้มาจาก 1. เครื่องกาเนิด X-ray ไม่ทางานด้วยคาสั่ง error 14 และ 7 ตาม spec.ของเครื่อง 2. Collimator ชารุดไม่สามารถปรับขนาดแสงไฟของรังสีได้ 3. ชุดรับภาพ X-ray ไม่ทางาน 4. คอมพิวเตอร์ควบคุมไม่สามารถ เปิดใช้งานได้ [58593] คุณวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ
149 ซอย เจริญกรุง 58 แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
-
-
กมลวรรณชินวงค์
05/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
27 ปรึกษาแนะนำการทำเรื่อง ยกตู้ควบคุมและเครื่อง X-ray ออกนอกสถานที่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและนำเครื่อง X-ray และอุปกรณ์ต่างๆ กลับเข้าติดตั้งบนรถ X-ray เคลื่อนที่ เมื่อซ่อมเครื่องเสร็จ [58592] คุณวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ
149 ซอย เจริญกรุง 58 แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
-
-
กมลวรรณชินวงค์
05/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
28 พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต [58589] นางสาวมณีรัตน์ ขจรกาญจนรักษ์
101/22 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 10600
0813753409
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
05/04/2567
wotk-in/work-out การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกระ
29 พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ [58588] นางสาวปิ่นทอง วงษ์สกุล
197 ซอยกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 10600
0624652332
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
05/04/2567
wotk-in/work-out การเริ่มวางแผนกิจกรรมการตัดเย็
30 พัฒนากระบวนการผลิตหมูกระดาษป้าน้อย [58586] นางธนธรณ์ ธงน้อย
44 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 10600
0982512537
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
05/04/2567
wotk-in/work-out การพัฒนากระบวนการผลิตหมูกระดาษ
31 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ [58585] นางสาวอนัญพร แลดูขำ
153 ซอยอิสรภาพ 38 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 10600
0910827874
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
05/04/2567
wotk-in/work-out การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ
32 ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังที่มีอัตลักษณ์และออกแบบบรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังคาวบอย และส่งเสริมช่องทางการตลาด [58584] คุณนคร ศรีนวล
124/11 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10600
0622349345
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
05/04/2567
wotk-in/work-out การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังท
33 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ [58583] นายเสริฐศักดิ์ จินดาทิพย์
21 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 10600
0816158659
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
05/04/2567
wotk-in/work-out การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำ
34 การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตศิลปประดิษฐ์หัวสิงโต [58582] นายรังสรรค์ ชื่นประเสริฐ
138 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10600
0839966717
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
05/04/2567
wotk-in/work-out การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
35 พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ [58581] นางยุพิน น้อยปลา
78 ซอยเทอดไท 9 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 10600
0814400155
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
05/04/2567
wotk-in/work-out การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนม
36 พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต [58580] นายชัช ปานนิล
28 หมู่ที่ 7 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว 74120
0946890051
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
05/04/2567
wotk-in/work-out กระบวนการเพิ่มมูลค่าจากสิ่งเหล
37 พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก [58579] คุณเสมอใจ คูหาเพ็ชร์
455 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 10600
0935799891
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
05/04/2567
wotk-in/work-out การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตะก
38 ศึกษาดูงานเครื่องเกี่ยวหญ้า และข้าวโพด [58578] นายอรุณ ผลดี
ม.12 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
-
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out พาผู้ประกอบการเข้าดูการทำงานขอ
39 ศึกษาดูงานเครื่องเกี่ยวหญ้า และข้าวโพด [58577] นายวาริส กลจักร
52 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวี่ยง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
086-6734004
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out พาผู้ประกอบการเข้าดูการทำงานขอ
40 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58576] นางสาวรุจิรา คำลือ
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
-
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
41 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58575] นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
085-2349323
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
42 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58574] นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
085-2349323
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
43 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58573] นางสาวอัจฉริยา วงค์เปีย
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
-
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
44 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58572] นางสาวนพรัตน์ การเร่ง
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
086-3113967
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
45 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58571] นายโสภณ ปันแก้ว
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
093-1351397
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
46 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58570] นางสาวปริชาติ โพธิ์น้อย
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
063-1913931
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
47 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58569] นางสาวทรรศมน เขื่อนคำ
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
082-1839340
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
48 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58568] นางสาวพัชรินทร์ แก้วคำใส
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
099-7125092
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
49 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58567] นายภูวนาถ เครือฟอง
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
-
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
50 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58566] นางสาวมะลิวัลย์ เรือกิจโกมล
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
-
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
51 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58565] นางสาวนันทิชา สงวนใจ
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
-
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
52 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Eco-print (ผ้าพิมพ์ลายใบไม้) ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ ระดับประเทศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคเหนือ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตึกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง " [58564] นายอนุรักษ์ จันสุกปุก
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
-
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
05/04/2567
wotk-in/work-out "1. เพราะเหตุใดถึงต้องไปให้ควา
53 แนะนำให้คำปรึกษาเทคโนโลยีด้าน IOT เกี่ยวกับการเกษตร โดยการปลูกผักหรือผลไม้ที่ชุมชนต้องการที่จะสร้างรายได้และทำผลิตภัณฑ์การแปรรูปให้เกิดอาชีพในชุมชน [58563] ขนปพร น้ำเพชร
บ้านเลขที่ 5/3 หมู่ 8 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช 72120
0917594111
-
กมลวรรณชินวงค์
04/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
54 แนะนำให้คำปรึกษาเทคโนโลยีด้าน IOT เกี่ยวกับการเกษตร โดยการปลูกผักหรือผลไม้ที่ชุมชนต้องการที่จะสร้างรายได้และทำผลิตภัณฑ์การแปรรูปให้เกิดอาชีพในชุมชน [58562] นางสาวบุญธรรม นุ่มดี
บ้านเลขที่ 197 หมู่ 1 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบาง 72120
0988793885
-
กมลวรรณชินวงค์
04/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
55 แนะนำให้คำปรึกษาเทคโนโลยีด้าน IOT เกี่ยวกับการเกษตร โดยการปลูกผักหรือผลไม้ที่ชุมชนต้องการที่จะสร้างรายได้และทำผลิตภัณฑ์การแปรรูปให้เกิดอาชีพในชุมชน [58561] นางสำเนียง สุขพิณ
บ้านเลขที่ 146 หมู่ 4 บ้านท่าเตียน ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบาง 72120
0885897087
-
กมลวรรณชินวงค์
04/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
56 แนะนำให้คำปรึกษาเทคโนโลยีด้าน IOT เกี่ยวกับการเกษตร โดยการปลูกผักหรือผลไม้ที่ชุมชนต้องการที่จะสร้างรายได้และทำผลิตภัณฑ์การแปรรูปให้เกิดอาชีพในชุมชน [58560] นายจง พูลเพิ่ม
บ้านเลขที่ 20 หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอเดิมบาง 72120
0895132609
-
กมลวรรณชินวงค์
04/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
57 แนะนำให้คำปรึกษาเทคโนโลยีด้าน IOT เกี่ยวกับการเกษตร โดยการปลูกผักหรือผลไม้ที่ชุมชนต้องการที่จะสร้างรายได้และทำผลิตภัณฑ์การแปรรูปให้เกิดอาชีพในชุมชน [58559] นายแปรง โพธิ์รัง
บ้านเลขที่ 142 หมู่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอเดิมบาง 72120
0833138134
-
กมลวรรณชินวงค์
04/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
58 ต้องการทำอ้อยเป็น Syrup โดยต้องการหาวิธีการทำ และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนำไปวางขายเป็นผลิตภัณฑ์ได้เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน [58558] นายแวว คำพฤกษ์
บ้านเลขที่ 5 หมู่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอเดิมบาง 72120
0649607456
-
กมลวรรณชินวงค์
04/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
59 ลงพื้นที่แนะนำให้การช่วยเหลือทางเทคโนโลยีและวิทยาศาตร์ ด้านการเกษตร IOT เกี่ยวกับโครงการที่ต้องสร้างให้กับชุมชน [58557] นายชนาธิป ทิพย์กุล
2/6 หมู่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
0832963501
-
กมลวรรณชินวงค์
04/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
60 ต้องการนำเทคโนโลยีที่ใช้เครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติ โดยการนำเครื่องที่สามารถหยอดเมล็ดกล้าลงในหลุม หลุมละ 1 เม็ด และยังสามารถนำในส่วนตรงนี้ไปประกอบเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน [58556] นายวัน คุ้มพม่า
29/2 หมู่ 3 อำเภอเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
0991504188
-
กมลวรรณชินวงค์
04/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
61 ต้องการนำ IOT เข้ามาพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรให้กับโงเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการทำการเกษตรแบบ Smart Farm [58555] นายพลภัทร์ ปานเพชร
เลขที่ 7 หมู่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
0918196653
thachang.sc@gmail.com
กมลวรรณชินวงค์
04/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
62 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58554] นางสาวอรอุมา ทดชา
50/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
63 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58553] นาย ณรงค์ ทดชา
50/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
64 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58552] นางสวย ทดชา
50/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
65 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58551] นายวินัย สอนไสย์
127 หมุ่ทที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
66 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58550] นางพิศมัย สอนไสย์
127 หมุ่ทที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
67 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58549] นายทวี สาดสา
127 หมุ่ทที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
68 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58548] นางวราพร ลาบุญตา
232 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
69 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58547] นางชฎาภรณ์ หนูช่วย
232 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
70 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58546] นายภุชงค์ ลาบุญตา
232 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
71 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58545] นายณัฐกร ลาบุญตา
232 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
72 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58544] นายสำฤทธิ์ เหลาธิ
115/40หมู่ที่ 1 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
73 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58543] นายทัศนะ ลาบุญตา
232 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
74 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58542] นายพัทธนันท์ ปลื้มสุด
111/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
75 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58541] นายชาตินิคม ปลื้มสุด
111/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
76 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58540] นายภูชิต ปลื้มสุด
111/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
77 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58539] นางคำเวิน แสนโบราณ
111/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
78 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58538] นางสาวจิศัลย์ศยา มีศรีดี
111/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
79 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58537] นางจรูญ ปลื้มสุด
111/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
80 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58536] นายอารักษ์ แสนโบราณ
111/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
81 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58535] นางรัตนา พิไลวรรณ
111/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
82 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58534] นายอภิรมย์ พิไลวรรณ
111/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
83 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58533] นางจรวย พิไลวรรณ
111/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
84 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58532] นางสาวโยติกา สิงห์งอย
33 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
85 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58531] นายปัญญา สิงห์งอย
33 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
86 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58530] นายรณฤทธิ์ สิงห์งอย
33 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
87 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58529] นางประครอง สิงห์งอย
33 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
88 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58528] นายทองเลื่อน นาหนองตูม
126 หมู่ที่ 12 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
89 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58527] นางสำเนียง นาหนองตูม
126 หมู่ที่ 12 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
90 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58526] นางองอาจ นาหนองตูม
126 หมู่ที่ 12 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
91 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58525] นางสาวประภา เสนีย์โสตร์
21 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
92 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58524] นายวิวัฒน์ แอมปัดชา
21 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
93 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58523] นายวิวัฒน์ แอมปัดชา
21 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
94 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58522] นางพิศมัย ปราบหลอด
67 หมู่ที่ 11 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
95 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58521] นายสุภาพ ปราบหลอด
67 หมู่ที่ 11 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
Internet อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
96 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58520] นายนคร โม้ผา
67 หมู่ที่ 11 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
97 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58519] นางเป นาแข่ม
67 หมู่ที่ 11 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
98 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58518] นางแว นาแข่ม
67 หมู่ที่ 11 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
99 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58517] นายคำพันธ์ โม้ผา
67 หมู่ที่ 11 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
100 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58516] นางเจนจิีรา ทดชา
50/1 หมู่ที่5 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
101 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58515] นางสมบัติ กุดอิทุย
8 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
102 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58514] นายรุ่งเรือง จำปาเวียง
8 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
103 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58513] นายจรัส จำปาเวียง
8 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
104 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ [58512] นายพยุง หนูแย้ม
183 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม 10160
0860909608
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
04/04/2567
wotk-in/work-out การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เน้นอัตล
105 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58511] นางผ่องใส แก่นบุดดี
8 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
106 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58510] นางสาวสุกัญญา แก่นบุดดี
8 หมู่ที่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
107 พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ [58509] นายสาธิต สอาดเงิน
20/3 หมู่ที่ 5 ตำบล หลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว 74120
0899107142
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
04/04/2567
wotk-in/work-out จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่หนึ
108 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58508] นายธีรภัทร์ พิมพสุต
87 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
109 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58507] นางกัญญาลักษณ์ พิมพสุต
87 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
110 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58506] นางระวีวรรณ์ิ ขำวัฒน์
87 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
111 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58505] นายอนุรักษ์ ขำวัฒน์
87 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
112 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58504] นางน้อย ขำวัฒน์
87 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
113 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58503] นางสาวฤทัยรัตน์ สว่างรุ่งโรจ
40 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
114 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58502] นางอนงค์ สว่างรุ่งโรจน์
40 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
115 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58501] นายบุญรัตน์ ถานุตร
6 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
116 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58500] นางราศรี เพียสาร
6 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
117 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58499] นางพจนีย์ สีชัย
6 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
118 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58498] นายพิรยภัทร จันทะโยธา
6/2 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
119 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58497] นางพรรรตรี จันทะโยธา
6/2 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
120 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58496] นายศักดิดา จันทะโยธา
6/2 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
121 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58495] นายชัยสาร เพียสาร
6/1 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
122 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58494] นางวันดี เพ็ญกิตติวรวุฒิ
6/1 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
123 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58493] นางทองสุข เพียสาร
6/1 หมู่ที่ 3 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
124 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58492] นางสุพรรณี จำปาเวียง
8/1 หมู่ที่1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
125 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58491] นางสางวาลย์ จำปาเวียง
8/1 หมู่ที่1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
126 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58490] นายอนันต์ จำปาเวียง
8/1 หมู่ที่1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
127 เดิมทีมีการปลูกมะนาวและกล้วยหอมอยู่แล้ว เลยอยากสร้าง 1 ห้องเรียน 1 แปลงผัก เพื่อให้เป็นการเรียนรู้กับเด็กในโรงเรียน จึงอยากได้ IOT เข้ามาเพื่อให้เป็นแปลงเกษตรแบบ Smart Farm ซึ่งสามารถต่อยอดเรื่องนี้ให้กับเด็กๆ และครูในโรงเรียนได้อีกด้วย [58489] นางสาวธนิตา เหมือนใจ
เลขที่ 233/4 หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง เดิมบาง อำเภอ/เขต เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
0959599689
-
กมลวรรณชินวงค์
04/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
128 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58488] นายคำแแสง ซ้อนนอก
281 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
129 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58487] นางสาวสุดใจ สุขประเสรฐ์
281 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
130 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58486] นายไพรวัลย์ หาญภักดี
20 หมู่ที่ 10 จ.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
131 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58485] นายอธิป มูลป้อม
142 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
132 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58484] นางกนกวรรณ แช่ดี
20 หมู่ที่ 10 จ.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
133 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58483] นายณรงค์ศักดิ์ หาญภักดี
20 หมู่ที่ 10 จ.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
134 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58482] นายบุญส่ง ถาวงษ์กลาง
218 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
135 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58481] นายสันติพงษ์ ทิพย์ธรรมมา
20 หมู่ที่ 10 จ.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
136 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58480] นายสุดใจ หาญภักดี
20 หมู่ที่ 10 จ.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
137 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58479] นายเรียบ บำรุงสำราญ
12 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
138 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58478] นายเกรียงศักดิ์ บำรุงสำราญ
12 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
139 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58477] นางทองดี บำรุงสำราญ
12 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
140 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58476] นายสำเนา กลิ่นหอม
7/1 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
141 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58475] นายณรงค์ สิงหะมุน
7/1 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
142 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58474] นางรุจี สิงหะมุน
7/1 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
143 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58473] นายชนะชัย ศรีทองอ่อน
78/1 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
144 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58472] นางมลฤดี ศรีทองอ่อน
78/1 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
145 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58471] นายแดง ธรรมวงษ์
78/1 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
146 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58470] นายพิเชษฐ์ อนาคะ
49 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
147 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58469] นายกิตติมา อนาคะ
49 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
148 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58468] นายอนุสรณ์ อนาคะ
49 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
149 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58467] นายอำนวย อนาคะ
49 หมู่ที่ 2 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
150 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58466] นางสาวทัศนีย์ พันศรี
2 หมู่ที่ 11 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
151 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58465] นายทองสุข พันศรี
2 หมู่ที่ 11 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
152 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัตลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58464] นางสุพัตรา ชัยเลิศ
121 หมู่ 5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
153 - ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายและต้องการพัฒนาโลโก้และบรรจุภัณฑ์ใหม่ - ต้องการพัฒนาช่องทางการตลาด [58463] นางสาวกังสดาร ชาญฤทธิ์
3/6 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโคก
0843817284
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
04/04/2567
wotk-in/work-out บรรจุภัณฑ์เดิมเหมาะสมอยู่แล้ว
154 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58462] นายคุณากร ชัยเลิศ
121 หมู่ 5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
155 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58461] นายสำรวย ชัยเลิศ
121 หมู่ที่ 5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
156 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58460] นางนิตยา ชัยเลิศ
121 หมู่ที่5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
157 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58459] นายจบ ปราบหลอด
71 หมู่ที่ 5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
158 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58458] นางชาลิสา สาบุญหัส
123/1 ต.หนองผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
159 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58457] นายสำราญ พลจอหอ
123/1 ต.หนองผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
160 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ [58456] นายสุฐี โพธิ์อุบล
76/1 หมู่ที่ 4 ตำบล หนองบ่อ อำเภอ สองพี่น้อง 72190
0818513441
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
04/04/2567
wotk-in/work-out กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร
161 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58455] นางยศ สนธิสัมพันธ์
115 หมู่ 1 ต.โนนทัน ต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
162 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58454] นางวารุณี เหลานี
115 หมู่ที่ 1 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
163 การพัฒนาและออกแบบโลโก้ตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ [58453] นางสาววสุภรณ์ ว่องพิทูรมานะชัย
171 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 10140
0802969924
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
04/04/2567
wotk-in/work-out การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูป
164 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58452] นางระเบียบ ศรีชัย
115 หมู่ที่ 1 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
165 การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต เป็นกระบวนการผลิตเดิมใช้สีน้อมจากครามสำหรับผลิตผ้ามัดย้อม ทำให้มีความสิ้นเปลืองและต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมตามโมเดล BCG จึงมีการปรับเปลี่ยนใช้สีจากธรรมชาติ คือ การนำดอกดาวเรืองที่เหลือทิ้งจากการทำพวงมาลัยในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการย้อมผ้าทดแทน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น [58451] นางกัลยา ใจกลัด
82 ซ.ตรอกวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถ.อินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 10600
0871145217
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
04/04/2567
wotk-in/work-out ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้จ
166 ต้องการปลูกผักเกษตร ที่สามารถนำ IOT เข้ามาเป็นความรู้ให้กับครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียน และเป็นเกษตรแบบ Smart Farmer เพื่อต่อยอดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเด้กนักเรียนในโรงเรียน [58450] นางสาวรัชนีวรรณ ทองคำ
หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านปากน้ำ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
0818563591
-
กมลวรรณชินวงค์
04/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
167 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58449] นางสุกัญญา ภุวงศ์ษา
125 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
168 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58448] นางวิไลวรรณ บาง
231 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
169 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58447] นางทองจันทร์ ทาทอง
98 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
170 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58446] นางสาวสุกี สุนนท์
108 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
171 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58445] นางสาววิภาดา เพ็งพา
103 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
172 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58444] นางวิจิตรา ประเสริฐ
3 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
173 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58443] นางสมพงษ์ อัตดาชน
214 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
174 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58442] นางสาวทักษอร กสิวัฒ
96 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
175 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58441] นางแสงจันทร์ เสโส
91 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
176 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58440] นางสาวศิริประภา เฮงโป
92 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
177 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58439] นางน้อย โพธิ์ตา
29 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
178 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58438] นางลลิตา บาบุญ
108 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
179 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58437] นางดัด กระลำ
101 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
180 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58436] นางประกาย กระลำ
127 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
181 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58435] นางประคอง เชื้อไทย
101 หมู่ที่ 1 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
182 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58434] นางจันสี อันทอง
127 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
183 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58433] นางสน ทิ้งเทพ
37/1 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
184 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58432] นางน้อย สิมมา
33 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
185 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58431] นางสำเร็จ หลอยเต้
167 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
186 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58430] นางหนูเดือน ศรีบุตรดา
22 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
187 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58429] นางสมควร ม่วงรอด
28 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
188 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58428] นางบุญโฮม ไชยยัน
44 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
189 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58427] นางกฤษณา โสกัณฑัต
3/1 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
190 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58426] นางลัดดา สังค์ลีบุตร
169 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
191 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58425] นางสาวกวินธิดา พะยับ
59 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
192 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58424] นางนิ่ม ปลื้มกมล
127 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
193 ารพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58423] นางนวนจันทร์ ชัยทองรัตน์
6 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
194 ารพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58422] นางนวนจันทร์ ชัยทองรัตน์
6 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
195 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิตภัณฑ์ [58421] นางสาวดอกไม้ โพธิ์ดา
214 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
196 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58420] นางสมหวัง กาไข
151 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
197 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสื่อถึงอัคลักษ์ของผลิภัณฑ์ [58419] นางบุญถม นาครีชน
57 หมู่ที่ 5 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
0
-
น.ส.ลีนมนแสนทวีสุข
04/04/2567
wotk-in/work-out อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบแ
198 1. ต้องการได้รับมาตรฐาน อย. 2. ตราสินค้าใหม่ภายใต้ชื่อบ้านประมง 3. ต้องการทดสอบโภชนาการอาหาร [58418] คุณไฉไล บุญอ่วม
48/3 หมู่ที่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง
0867684405
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
04/04/2567
Telephone - ปัจจุบันผู้ประกอบการยังไม่มี
199 ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใใหม่ คุ๊กกี้เห็นและสแน็คที่ทำจากเห็ด และต้องการเครื่องจักเป็นเครื่องทอดข้าวเกรียบเห็นขนาดใหญ่ที่ใช้ในการทอดปริมาณมาก ๆ [58417] นายถาวัลย์ สายสิทธิ์
22/6 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน
0944783883
thss2243@gmail.com
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
04/04/2567
wotk-in/work-out - ต่อยอดคุ๊กกี้และสแน็คตัวเดิม
200 ต้องการโลโก้ และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สินค้าดูพรีเมี่ยมมากขึ้น ปัจจุบันมีอยุ่แล้ว แต่พบว่าราคาต้นทุนยังค่อนข้างสูง [58416] นางสาวเจนจิรา จันทร์ทับทิม
48/7 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน
0615322898
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
04/04/2567
wotk-in/work-out โลโก้ บรรจุภัณฑ์ตัวเดิมที่มีอย
201 ต้องการพัฒนาน้ำตาลปึกที่มีขนาดเล็กเป็นรูปหัวใจ เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสะดวก [58415] คุณธัญญรัตน์ เฮงสกุล
2/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง
0959587187
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
04/04/2567
wotk-in/work-out อาจจะทำเป็นลักษณะน้ำตาลปึกผงคล
202 ต้องการพัฒนาด้าน IOT และ smart Farmer สำหรับการใช้เพื่อการเกษตรในโรงเรียนและการแปรรูปกล้วยหอมเนื่องจากโรงเรียนปลูกกล้วยหอมและมะนาวอยู่แล้ว [58414] นางสาวรัศมี เพชนะ
หมู่ที่ 4 บ้านท่าเตียน ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
0968360439
-
กมลวรรณชินวงค์
03/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
203 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังคัน มีความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IOT สำหรับใช้ในการปลูกพืชและการเกษตรแบบ Smart Farmer ต้องการสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กในโรงเรียนและชุมชน หากสามารถทำการต่อยอดในลักษณะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นการสร้างรายให้แก่โรงเรียนและชุมชนด้วย [58413] นายณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์
โรงเรียนวัดวังคัน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
0828689045
-
กมลวรรณชินวงค์
03/04/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษา ดร. วรวิทย์ โกสลา
204 ต้องการปรึกษาเรื่องการ ต่อยอดการเกษตรด้านการปลูกผัก น้ำสาโท เพื่อแปรรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชน [58412] นายจิรวัฒน์ อินทอง
ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดวังคัน หมู่ 1 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง
0816749986
-
กมลวรรณชินวงค์
03/04/2567
wotk-in/work-out วางแผนการลงพื้นที่ เพื่อทราบปั
205 การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [58408] ด.ต.ศักดิ์ชาย บัวถนอม
โรงเรียน ตชด.บ้านหนองตะไก้ ต.โป่งเปือย อ.เมือง
-
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
03/04/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีทักษะในการบำรุงร
206 การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [58407] นางรัชนี เฉยฉำ
โรงเรียน ตชด.บ้านหนองตะไก้ ต.โป่งเปือย อ.เมือง
-
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
03/04/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีทักษะในการบำรุงเ
207 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและบำรุงเครื่องกรองน้ำ [58406] น.ส.อรนุชา พูลเพิ่ม
โรงเรียน ตชด.บ้านหนองตะไก้ ต.โป่งเปือย อ.เมือง
-
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
03/04/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีความรู้และทักษะใ
208 การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำรุงเครื่องกรองน้ำ [58405] ด.ต.นัฐพล องอาจ
โรงเรียน ตชด.บ้านนาแว ต.นาสวรรค์ อ.เมือง
0923383966
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
02/04/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีความรู้ทักษะในกา
209 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม [58404] นายนัฐกรณ์ ไชยหวั่น
โรงเรียน ตชด.บ้านนาแวง ต.นาสวรรค์ อ.เมือง
-
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
02/04/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีทักษะในการบำรุงร
210 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม [58403] น.ส. ณัฐริกา บุญเสร็ฐ
โรงเรียน ตชด.บ้านนาแวง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ
-
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
02/04/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีทักษะในการบำรุงเ
211 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [58402] นายคณิศร พลราชม
โรงเรียน ตชด.บ้านาแวง ต.นาสวรรค์ อ.เมือง
-
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
02/04/2567
wotk-in/work-out ผุ้รับบริการมีทักษะในการบำรุงร
212 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58401] นางปราณี ปั๋นสืบ
422 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
082-654-3578
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
02/04/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
213 ต้องการศึกษาเรื่องกาเพาะเห็ดนางฟ้า-การซื้อเชื้อในการเพาะเห็ด [58400] กานดา ทองนพคุณ
20 ต.ช้างข้าม อ.นาบยาบอาม
0845669796
-
น.ส.กานดา ทองนพคุณ
02/04/2567
Telephone ต้องมาซื้อเชื้อเพาะเห็ดที่ อ.ท
214 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม [58399] ส.ต.ต.หญิงธนาพร ดุยดะ
โรงเรียนตชด.บ้านไทยเสรี ต.เซกา อ.เซกา
-
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
01/04/2567
wotk-in/work-out ผู้รับริการมีความรู้ทักษะในการ
215 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม [58398] จ.ส.ต.หญิงสิริพร นามวงค์
โรงเรียน ตชด.บ้านไทยเสรี ต.เซกา อ.เซกา
-
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
01/04/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีทักษะในการบำรุงเ
216 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ [58397] ส.ต.ท.หญิงอารียา เทศศรีเมือง
โรงเรียนตชด.บ้านไทยเสรี ต.เซกา อ.เซกา
-
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
01/04/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีความรู้ในการบำรุ
217 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการบำรุงรักษา [58396] ส.ต.อ.วีรยุทธ ชาตรี
โรงเรียนตชด.บ้านไทยเสรี ต.เซกา อ.เซกา
0802194760
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
01/04/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีทักษะการบำรุงเคร
218 พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้มีแบบแผนการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มต่อการลงทุน [58395] นายวิโรจน์ เขื่อนขันธ์
17/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว 74120
0616175295
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
01/04/2567
Telephone การทำงานของผู้ประกอบการปัจจุบั
219 1. พัฒนาระบบมาตรฐาน 2. พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3. พัฒนาออกแบบเครื่องจักร [58394] นางสาวพรวิสา พวงพิมล
106/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง 74000
0819812420
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
01/04/2567
wotk-in/work-out 1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของการปลูก
220 กลุ่มวิสาหกิจมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สีโปสเตอร์/บล็อกสกรีน จากสีธรรมชาติ สำหรับใช้ป้ายเส้นด้าย เพ้นท์ตกแต่ง วาดรูป หรืองาน DIY เพื่อลด zero waste ลดการเผาขยะ/เศษใบไม้ ในชุมชน ซึ่งในชุมชนมีเศษใบลำไย ใบมะม่วง ฝาง/ครั่ง จำนวนมาก ต้องการนำมาเพิ่มมูลค่า [58393] วราพร สุยะใหญ่
ป่าปิ๊ 69 หมู่ที่ 17 ตำบล บ้านธิ อำเภอ บ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
0
-
นายวันโชค มณีเดช
01/04/2567
wotk-in/work-out ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะ
221 ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการที่พัฒนาและออกแบบเครื่องจักรในการผลิต โดยการปรับปรุงระบบลําเลียงสายพานในการบรรจุน้ำผึ้ง เนื่องจากSensor ไม่เสถียรใช้ระยะเวลานาน ต้องการปรับ Sensor ให้สถียรขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยามารถลดระยะเวลาในการบรรจุ และสายพานรับน้ําหนักได้มากขึ้น [58392] เมธาพร ดีน้อย
143 หมู่ที่ 8 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
0
-
นายวันโชค มณีเดช
01/04/2567
wotk-in/work-out ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกั
222 พัฒนาและออกแบบเครื่องจักรในการผลิต : กลุ่มสตรีมีต้องการปรับปรุงกี่ทอผ้า จากกี่ไม้ให้เป็นกี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ที่สามารถจํา Pattern ที่ใช้ในการทอได้อัตราการทอ และลดแรงงานในการทอผ้า ซึ่งจากเดิมทอผ้า 1 ชิ้น ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ [58391] ขวัญชนก ชมภูศรี
่ 27/1/1 ซ.2 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
0
-
นายวันโชค มณีเดช
01/04/2567
wotk-in/work-out คำแนะนำของจารย์ที่ปรึกษาได้ให้
223 กลุ่มวิสากหิจชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนากระบวนการผลิตต้องการลดเศษวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิต รวมถึงส่วนผสมวัสดุเหลือทิ้งจากการทําจานใบเพื่อนํามาอัดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ [58390] ทวีศักดิ์ อ่องศิริกุล
ตําบลขี้เหลก็ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
0
-
นายวันโชค มณีเดช
01/04/2567
wotk-in/work-out คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จาก
224 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ต้องการองค์ความรู้ในการเคลือบ โดยสารเคลือบสะท้อนน้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษา และทำสะอาด ในผลิตภัณฑ์กระเป๋าโครเชต์ [58389] พรพรรณ ใจมุข
39/2 หมู่ 6 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
0
-
นายวันโชค มณีเดช
31/03/2567
wotk-in/work-out ที่ปรึกษาแนะนำวิธีการผสมสารเค
225 กลุ่มแม่บ้านสตรีฝ้ายเชิงดอยมีความต้องการที่จะพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรในการผลิตและลดเวลาในการทำงานจึงมีทำต้องการเครื่องตีฟูฝ้าย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดระยะเวลาในการผลิต [58388] ทัญกานร์ ยานะโส
152 หมู่ 3 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
0
-
นายวันโชค มณีเดช
31/03/2567
wotk-in/work-out แนวทางการพัฒนาของที่ปรึกษาคือก
226 ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะทำพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรในการผลิต มีความต้องการควบรวมเส้นด้าย โดยใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับกำลังการผลิต และเหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกหลักในการทอผ้า [58387] ณัฐวุฒิ โล่ห์ชนะเจริญพร
123 หมู่ 1 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
0
-
นายวันโชค มณีเดช
31/03/2567
wotk-in/work-out คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ใ
227 ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องการลิตภัณฑ์ไซรัปลําไยที่สีไม่คล้ําจนเกินไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นของกลุ่มได้ เช่นคราฟต์โซดารสลําไยพัฒนามาตรฐานผลิตภณั ฑ์ และต้องการยื่นขอ มาตรฐาน มผช. (มีแผนผลิต ณ สถานที่ผลิตของตนเอง ไม่ได้สั่งจัดทำโรงงานภายนอก OEM) [58386] อัครพล แย้มเมือง
111/11 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
0
-
นายวันโชค มณีเดช
30/03/2567
Telephone แนวทางการแนะนำของที่ปรึกษาแนะน
228 ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ กล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อบรรจุภัณฑ์พายสับปะรด ขนาดมินิ (ไซส์3.5 x 4 cm.) บรรจุแพ็ค 4 ชิ้น เพื่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น 1-3 เดือน และต้องการแบบมีตัวดูดซับออกซิเจนภายในซองบรรจุภัณฑ์ ขนส่งสะดวก ประหยัดเนื้อที่กล่องพัสดุ ประหยัดค่าขนส่ง และเสียหายของพายสับปะรด เพิ่มยอดขายจากการกระจายสินค้า [58385] วรวุฒิ คําขอด
ป่าซางวิวัฒน์ เลขที่ 249 หมู๋ที่ 10 ตําบล นางแล อําเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
0
-
นายวันโชค มณีเดช
30/03/2567
wotk-in/work-out แนะทางการพัฒนาของที่ปรึกษาได้ใ
229 ผู้ประกอบการมีความต้องที่จะขอรับคําปรึกษานเกี่ยวกับการปรับสถานที่ผลิตตามหลักตามมาตรฐาน GMP/GHP และต้องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องการคำปรึกษาและขอคำแนะนําในการเลือกบรรจุภัณฑ์ รวมต้องขอคําแนะนําในระบวนการบรรจุและอัดแก๊สลงไป และการออกแบบฉลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด [58384] ณัฐญา ถิ่นธรรม
108 หมูjที่ 4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหมj
0
-
นายวันโชค มณีเดช
29/03/2567
wotk-in/work-out ให้คําแนะนําในการปรับปรุงสถาน
230 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58383] นางสาวพรพิมล สุภาพ
9 ม.3 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
081-602-4091
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
231 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58382] นายพรีเดช ปานใจ
-
081-860-5672
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
232 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58381] นายคชพล เจริญในวงศ์เน่า
-
081-745-1536
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
233 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58379] นางอุไร พูลเกษม
258 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
095-061-3057
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
234 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58378] นางพเยาว์ อุดสุข
4 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
095-061-3057
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
235 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58376] นางจันทร์หอม วงศ์แก้วเขียว
424 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
099-342-9943
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
236 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58375] นางอำไพ วันกาโย
-
088-258-6024
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
237 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58374] นางคำปัน ปัญญาทา
174 ม.7 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
062-0838789
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
238 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58373] นางสาคร ท้าวเมืองใจ
126 ม.7 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
094-734-3428
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
239 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58372] นางศรัญญา โปธิปัน
310 ม.3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
081-531-6249
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
240 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58371] นางสมพร สังข์ทอง
98 ม.7 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
084-370-8634
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
241 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58370] นายสมศักดิ์ หล่อประดิษฐ์
249 ม.7 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
094-721-2272
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
242 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58369] นายไพบูลย์ กันเงิน
82/1 ม.11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
091-079-3309
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
243 งการผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58368] นายธนากร ยาพุฒสืบ
82/1 ม.11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
091-079-3309
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
244 การฝึกอบรมเรื่องการผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58367] นางวิลัย ศรีใจ
28/1 ม.8 อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
087-305-9737
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
245 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58366] นางศรีนวล ตั๋นชุ่ม
35 ม.8 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
086-910-2498
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
246 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58365] นายอนุวัช สาคร
256/12 ม.13 บ้านพรรณี ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
089-143-1174
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
247 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58364] นายสุพันธ์ ทาเครือ
-
082-071-9952
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
248 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58363] นางเสาร์ กองประถม
13 ม.8 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
084-171093
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
249 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58362] นางทองศรี ตั้งตัวดี
47 ม.12 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
087-181-5747
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
250 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58361] นางบุญเตี่ยม บุญมา
16 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
086-190-3173
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
251 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58360] นางฐิติกาญจน์ เทพสวัสดิ์
31/1 ม.4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
097-072-2618
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
252 การฝึกอบรมเรื่องการผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58358] นางนพรัตน์ อรุณแก้ว
63/1 ม.5 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
086-191-6918
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
253 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58357] นายคำรณ ปินตานา
63/1 ม.5 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
086-191-6918
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
254 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58356] นายเฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ
75/1 ม.4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
089-634-4897
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
255 การฝึกอบรมเรื่องการผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58355] นางวาสนา ตรียานุรักษ์
26 ม.2 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
081-883-2330
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
256 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58354] นายจรูญ สุยะหมี
65 ม.4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
095-678-9652
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
257 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58353] นายเสวก นันไชยศิลป์
37/1 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
092-559-4004
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
258 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58352] นางจันทร์ฟอง กสิมงคล
30 ม.4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
088-115-8998
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
259 การผลิตต้นกล้าผักงอกและการปลูกพืชโดยไมใช้ดิน [58351] นายณรงค์ชัย นันใจป้อ
36/3 ม.11 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
084-449-5538
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้เรื่องการผลิตต้นกล้า
260 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58350] นางวิลัย ศรีใจ
28/1 ม.8 อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
087-305-9737
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ป้อ
261 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58349] นางศรีนวล ตั๋นชุ่ม
35 ม.8 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
086-910-2498
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out ให้ความรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ป้อ
262 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58348] นางสาวพรพิมล สุภาพ
9 ม.3 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปง จ.ลำปาง
081-602-4091
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
263 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58347] นางสาวเพียงหทัย บุญเสริม
-
089-120-9889
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
264 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58346] นายคชพล เจริญในวงศ์เน่า
-
081-745-1536
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
265 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58345] นายโชคอนันต์ พัฒศรี
104 ม.7 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
092-7471895
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
266 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58344] นางคำปัน ปัญญาทา
174 ม.7 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
062-083-8789
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
267 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58343] นางสาคร ท้าวเมืองใจ
310 ม.3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
081-531-6249
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
268 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58342] นางศรัญญา โปธิปัน
310 ม.3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
062-083-8789
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
269 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58341] นายสมศักดิ์ หล่อประดิษฐ์
249 ม.7 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
094-721-2272
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
270 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58340] นายไพบูลย์ กันเงิน
188 ม.7 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
080-676-1266
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
271 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58339] นายธนากร ยาพุฒสืบ
82/1 ม.11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
091-079-3309
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
272 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58338] นายอนุวัช สาคร
256/12 ม.13 บ้านพรรณี ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
089-143-1174
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
273 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58337] นายสุพันธ์ ทาเครือ
13 ม.3 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
082-071-9952
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
274 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58336] นายเสาร์ กองประถม
13 ม.8 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
084-171093
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
275 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58335] นายประเสริฐ เตชะยอด
85 ม.13 ต.พิชัย อ.เสมืองลำปาง จ.ลำปาง
080-814-9727
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
276 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58334] นายจรัล อินต๊ะปาน
42/2 ม. 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
086-9207-185
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
277 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58333] นายวิรัช ธรรมวันนา
บ้านชมพู ต.บลชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
081-481-4732
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
278 การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช [58332] ร.ต.สำรอง สาธุลี
67 ม.7บ้านชมพู ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
089-634-6588
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
28/03/2567
wotk-in/work-out การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโ
279 ผู้ประกอบการขายน้ำเต้าหู้ได้เข้ามาขอคำปรึกษาเรื่อง การเก็บรักษาน้ำเต้าหู้ และให้น้ำเต้ามีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น,บรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุการเก็บรักษาน้ำเต้าหู้และธัญพืช ,ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ [58331] นายณัฎฐพล ขัวญเจริญ
เลขที่ 266 ม.15 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
082-9266654
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
28/03/2567
wotk-in/work-out ผลการให้คำปรึกษา โดยผศ.ดร.อรทั
280 อายุการใช้งาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ [58330] นางสาวไพวรรณ ราชบุรุษ
เลขที่ 120 ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
061-9198282
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
28/03/2567
wotk-in/work-out "ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาคุณภา
281 การพัฒนาผลิภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของสวนผลไม้เอกอำไพ ลำปาง [58329] นางอำไพ วิญญาภาพ
เลขที่ 56/7 ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
063-9354666
-
น.ส.กัญญารัตน์โพธิตา
28/03/2567
wotk-in/work-out ผู้ประกอบการ ปลูกมะม่วงน้ำดอกไ
282 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58328] แดง ก้องทอง
-
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
283 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58327] วิธิรา มีหอม
-
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
284 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58326] บูรณา เหล็กหล่อ
-
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
285 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58325] วนิชชัน วิชัยวร
-
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
286 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58324] คนึง บรรทม
22/1 ม.4 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
287 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58323] สนยา เที่ยงธรรม
44/2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
288 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58322] นายสุนทร บุญธรรม
16 ม.6 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
289 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58321] นายสุนทร บุญธรรม
16 ม.6 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
290 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58320] นายนริน จิมแก้ว
-
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
291 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58319] เบญจภรณ์ ทองเลื่อน
93/3 ม.6
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
292 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58318] ชำนาญ ประหยัด
-
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
293 ต้องการพันธุ์เมล็ดงามาปลูกในพื้นที่ [58317] นางอ่อนศรี ปรึกษาทอง
36 ม.3 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ
83328273
-
สุชนีย์ทรัพย์สมบูรณ์
27/03/2567
wotk-in/work-out จัดหาพันธุ์เมล็ดงาที่มีคุณภาพใ
294 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58316] นางขวัญเรือน ชมประเสริฐ
7 ม.12 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
295 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58315] นางเตือน มั่นคง
46 ม.8 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
296 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58314] นางอัมพร ชุมประเสริฐ
19 ม.8 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
297 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58313] นางสาวจุฑารัตน์ ทับทิมทอง
221/6 ม.8 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
298 มีความต้องการที่จะพัฒนาบรรรจุภัณฑ์ และการปรับเปลี่ยนโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจและทันสมัยเพื่อตอบโจทย์กลุ่มตลาดใหม่ และต้องการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จากผลิตภัณฑ์เดิมตัวบรรจุภัณฑ์ไม่มีความน่าสนใจฉลากยี่ห้อไม่โดดเด่นและกลุ่มลูกค้ามีเพียงในชุมชนเท่านั้น [58312] นางพรณิชา กันทะมัง
68/5 ม.4 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
0861792099
-
นายวันโชค มณีเดช
27/03/2567
wotk-in/work-out จาการวิเคราะห์ของอาจารย์ที่ปรึ
299 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58311] สมคิด พุ่มทับทิม
259 ม.8 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
300 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58310] พิพัฒน์ ฉวีรัตน์
11/3 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
301 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58309] วรนนท์ สำสีปน
143/2 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
302 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58308] อำนาจ จัตวก
109/2 ม.14 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
303 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58307] มี จวีรัตน์
143/1 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
304 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58306] นางสาวกัญญาณัฐ แปนวิพ
143/2 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
305 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58305] นางสาวกรวิภา อชิกุล
199 ม.7 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
306 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58304] พิมพ์ดาว อันประถม
57 ม.3 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
307 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58303] รำพึง รุ่งสีช่าง
200 ม.5 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
308 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58302] ขาว ลิเมอะ
186 ม.5 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
309 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58301] นายจรัญ ขำดี
150/1 ม.11 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
310 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58300] นางสาวบัวโรย คะเนนัก
4/1 ม.6 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
311 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58299] นางสาวถัทรารีย์ แก้วมณี
4/6 ม.6 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
312 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58298] นายไตรัตน์ ก้าไม้
48 ม.4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
313 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58297] นายแมน เพ็จกิจ
29 ม.4 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
314 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58296] นายเล็ก คิดอาย
198/5 ม.2 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
315 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58295] สุวสันต์ ใจสุข
1/1 ม.1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
316 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58293] นายปิยพันธ์ ตักเตือน
32/1 ม.4 ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
317 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58292] นายอนิรุท ซอกผา
149/4 ม.8 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
318 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58291] สมบูรณ์ พฤกษอารี
100 ม.9 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
319 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58290] นายวิชัย บุญผัน
-
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
320 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58289] วิณับ อุปกัณณ์
ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
321 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58288] บุญธรรม คำโภ
ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
322 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58287] พิมพ์วกร ดาดอก
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
323 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58286] นายยุทธ กำมา
17/1 ม.7 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
324 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58285] สายยันต์ วงค์ทิพย์
71/5 ม.3 ต.คลองตา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
325 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58284] นายธีรพล ศรีก่อน
75 ม.3 ต.วังพิณพาทย์ อ.สวรรคโลก สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
326 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58282] นายแดง
121/3 ม.5 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
327 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58281] นางวันเพ็ญ คือมั่น
10/5 ม.5 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
328 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58279] จุฑาทิพย์ ไทยล์ริทนร์
30/3 ม.5 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
329 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58278] จันทร์ทอน ต๊ะฮาร์ท
38/5 ม.5 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
330 การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ [58277] ลำยอง คะขวัก
5/10 ม.6 ต.ในเมือง. อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย. 64110.
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
27/03/2567
wotk-in/work-out การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์
331 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [58276] ด.ต.ศรัญยู ศรีวิพัฒน์
โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง ต.โนนทอง อ.นายูง
0981726524
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
27/03/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีความรู้ทักษะในกา
332 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [58275] ด.ต.หญิงสมสมัย ทิพย์วัฒน์
โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง ต.โนนทอง อ.นายูง
0833378935
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
27/03/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีความรู้ทักษะในกา
333 การปรังปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [58274] ด.ต.หญิงสุรชัย แสงคำ
โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง ต.โนนทอง อ.นายูง
0636145935
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
27/03/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีความรู้ทักษะในกา
334 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [58273] ด.ต.หญิงรัศมี สิทธิธรรม
โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง ต.โนนทอง อ.นายูง
0872198681
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
27/03/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีความรู้และทักษะใ
335 คุกกี้ ตลาดน้อย มี 3 รสชาติ รสกาแฟ รสบัสเตอร์ และรสดาร์กช็อค โดยผู้ประกอบการชื่อ คุณสุมิตา แซ่เจี่ย เบอร์ติดต่อ 081-7602245 คุกกี้ ตลาดน้อย ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ จำหน่ายสินค้าเป็นกิโลตามออเดอร์เท่านั้น จึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เหมาะกับโอกาสต่าง และพัฒนาโลโก้ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยนำเอาเอกลักษณ์ภาพจิตกรรมบนฝาผนังในเขตตลาดน้อยมาร่วมออกแบบแสดงถึงเอกลักษณ์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มยอดขาย ลูกค้ารายใหม่ และช่องทางการจัดจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มเติม โดยได้รับความร่วมมือกับแขวงตลาดน้อย และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ [58272] นางสาวสุมิตา แซ่เจี่ย
104/130 อาคารกาลหว่าร์ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 10100
0634605405
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
Telephone แนะนำ ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ จำหน่
336 พัฒนาชาใบหม่อนเพื่อสุขภาพ พัฒนาเจลลี่ใบหม่อน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ [58271] นางมุทิตา จอกแก้ว
99 ชุมชนประสานมิตร ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 10600
0934286919
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
Telephone แนะนำการพัฒนาชาใบหม่อนเพื่อสุข
337 พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ [58270] นางสาวลักขณา กลิ่นเฟื่องฟู
383 ชุมชนสวนพลู ถนนริมทางรถไฟ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 10600
0934286919
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
Telephone แนะนำการพัฒนา 4 รสชาติ รสนม
338 พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ [58269] นางสาวชวนพิศ สอนวิทย์
51 ชุมชนบางไส้ไก่ ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 10600
0814866016
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
Telephone แนะนำการพัฒนาสเปรย์ตะไคร้หอม ส
339 - พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ - ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนเดอะพรีเมี่ยมโคโค่ ผู้ประกอบการ เห็นเจ้าของสวนมะพร้าว ผลิตภัณฑ์หลักคือการจำหน่ายมะพร้าว และมีการผลิตน้ำช่อดอก และ เครื่องดื่ม ชนิดอื่นที่ทำจากมะพร้าว จากการที่เกษตรกรเน้นเห็นว่า มะพร้าวบ้านแพ้วนั้นกำลังจะล้นตลาด จึงต้องการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและยังไม่มีใครทำจึงอยากจะทำเป็น ข้าวเกรียบมะพร้าว [58268] นายชาญชัย ทรัพย์มา
56/1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
0952354266
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out การเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยในการ
340 - พัฒนาการตลาด - การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - "ผึ้งน้อยมะพร้าวสาน" งานฝีมือหรืองานหัตถกรรมจากมะพร้าว ซึ่งอาจรวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆ ของต้นมะพร้าว เช่น การสานใบมะพร้าวเพื่อทำเป็นตะกร้า, แมท, หมวก, หรือสินค้าตกแต่งต่างๆ ธุรกิจนี้ เป็นการรักษาวัฒนธรรมการสานมะพร้าวที่มีมาอย่างยาวนานพร้อมกับการสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน แต่พบว่า การทำตลาดและการเข้าถึงลูกค้าสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมจากมะพร้าวอาจพบกับปัญหาหลายด้าน ซึ่งขาดช่องทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายมีการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในตลาด, ความไม่แน่นอนและการขาดแคลนวัตถุดิบมะพร้าวในบางฤดูกาลขาดความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล: ทำให้ธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ [58267] นางสาวธนิดา สิงหกมล
77 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน 74110
0858596365
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out การทำให้ธุรกิจผึ้งน้อยมะพร้าวส
341 - พัฒนากระบวนการผลิต - สวนปาณิสรา ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมใบฝรั่งเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทำงานร่วมกับคณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งการพัฒนาผ้ามัดย้อมใบฝรั่ง สวนปาณิสราพบว่ามีความสนใจอย่างมากจากลูกค้าท้องถิ่นและนอกจากนี้ยังได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและดีในด้านการออกแบบและความน่าสนใจ แต่ในระหว่างการพัฒนา สวนปาณิสราได้รับข้อเสนอจากลูกค้าว่าต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น และเห็นว่าการใช้เทคนิคการย้อมผ้าแบบต่าง ๆ อาจเป็นทางเลือกที่ดีในการขยายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ก้าวไกลและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว [58266] นางสาวปาณิสรา ทองสิมา
69 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน
0819041998
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out การจะสร้างความหลายหลายและทำให้
342 - พัฒนาออกแบบเครื่องจักร - พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ - ศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุขนมไทยตำบลบางยางเริ่มต้นโครงการเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน มุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์และผลิตซองขนมไทยเพื่อจำหน่ายในชุมชนและตลาดใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม พบว่ามีปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ การบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการถ่ายทอดความรู้ในการทำขนมไทย การสร้างแบรนด์ พบว่าความรู้และความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ยังไม่เพียงพอ ไม่มีโลโก้หรือการตลาดที่ชัดเจนทำให้เกิดความสับสนในตลาดและลูกค้าที่เป้าหมาย การบรรจุภัณฑ์ อย่างที่เห็น การบรรจุภัณฑ์เป็นพาสติกทั่วไปทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้าไม่ดี ทำให้สินค้าดูไม่น่าสนใจและลดความเชื่อมั่นของลูกค้า อุปกรณ์ พบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขนมไทยมีสภาพเสื่อมสภาพ ไม่ทำให้สามารถผลิตขนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลต่อคุณภาพของสินค้าที่ผลิตขึ้นมา การถ่ายทอดความรู้ในการทำขนมไทยยังไม่เพียงพอ ไม่มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมทำให้มีความสับสนและขาดความมั่นใจในการผลิตขนม [58265] นางสาวเตือนใจ แย้มบางยาง
27/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
0810120612
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out เพื่อเพิ่มยอดขาย ศูนย์ฝึกอาชีพ
343 - ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ - ชุมชนควรเสริมสร้างทักษะในการตลาดและการโฆษณาให้แก่ชาวบ้าน โดยการจัดอบรมหรือเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการตลาดและการสื่อสารกับลูกค้า ชุมชนควรทำการศึกษาตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า โดยการสำรวจตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมีการจัดการทางธุรกิจที่เหมาะสม เช่น การวางแผนการผลิตและการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการทางธุรกิจให้เป็นระบบการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและความสวยงาม เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการนำเสนอสินค้าในรูปแบบที่น่าสนใจและเป็นที่สนใจของลูกค้า [58264] นางสาวชนนชา สิงหกมล
52 หมู่ 4 อำเภอกระทุ่มแบน
-
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out ลูกประคบภูมิปัญญาชาวบ้านอาจมีค
344 - พัฒนาระบบมาตรฐาน - พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ [58263] นางธัญภัทร โพธิ์ร่มไทร
84/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง 74000
0878031459
thanyaphat122512@gmail.com
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out - สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวิสา
345 - การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ - สภาพปัญหาผู้ประกอบการพบว่าการเก็บรักษาและการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของขนมข้าวหมากมีอายุการเก็บรักษาสั้นและทำให้มีความยากลำบากในการขนส่งจำหน่ายระยะไกล การเพิ่มอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของข้าวหมากเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องการขอคำปรึกษา [58262] นางดวงใจ ทองเสน
271/6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
0817115289
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out การพัฒนาข้าวหมากให้สามารถเก็บร
346 - พัฒนากระบวนการผลิต - พัฒนาระบบมาตรฐาน [58260] คุณยุพิน แย้มบางยาง
19 หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
0947652029
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out ทีมที่ปรึกษาได้ดำเนินการโดยการ
347 ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำสบู่สมุนไพร [58259] นายณรงค์ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรไทยบ้านสำเร็จ
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรไทย 119 หมู่ 13 ต.สัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
094-3022775
-
นางสาววรรณาจันทร์สิงห์
26/03/2567
wotk-in/work-out ให้บริการคำปรึกษา พูดคุยเบื้อง
348 - พัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าว - พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ [58258] นายจินดา เกษมวัฒนา
หมู่บ้านลูกตาลอ่อน 42 หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง 72160
0860107212
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out ฉลากบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบกึ่งสำ
349 - พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว - พัฒนาระบบมาตรฐาน [58257] นายลำลอง ลีสุขราม
หมู่บ้านตาลลูกอ่อน 42 หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง 72160
-
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลิต
350 - พัฒนาระบบมาตรฐานสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ [58256] นางกนกพร ดิษฐ์กระจันทร
หมู่บ้านตาลลูกอ่อน 42 หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง 72160
0860107212
kanokporn201977@gmail.com
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบ
351 - พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูหลุม - พัฒนาระบบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ [58255] นางสาวมยุรี วิเชียรชู
หมู่บ้านดอนคา 298 หมู่ที่ 4 ถนนดอนคา ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง 72160
0800336023
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out อยู่ระหว่างดำเนินการ
352 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากหมูหลุมและผักไฮโดรโปนิกส์ [58254] ร.ต.บรรจงศักดิ์ วิเชียรจู
หมู่บ้านดอนคา 298 หมู่ที่ 4 ถนนดอนคา ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง 72160
0800336023
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out - น้ำพริกหมู่หลุมต้นแบบ - ระบ
353 ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยกวน [58253] นางสาวสุภัสศรณ์ พงษ์พาณิชย์
492 หมู่3 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
0934289633
-
นายเด่นชัยพันธุ์เกตุ
26/03/2567
wotk-in/work-out อยู่ระหว่างดำเนินการ การจำหน่า
354 - พัฒนาและออกแบบเครื่องปิดผนึกกระป๋องสำหรับน้ำพริก - กระบวนการผลิตน้ำพริกปลอดภัย [58252] นางมะลิ มณเทียร
870 หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง 72160
0892196348
-
นางสาวณัฐชนาธิปมูฮัมมัดอามิน
26/03/2567
wotk-in/work-out อยู่ระหว่างดำเนินการ
355 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [58251] ส.ต.ต.หญิงนิภาพร ธานี
โรงเรียนตชด.บ้านห้วยเวียงงาม ต.นายูง อ.นายุง
0925253878
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
25/03/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีทักษะในการบำรุงร
356 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [58250] ด.ต.กรณ์ทิพย์ ทิพอาสน์
โรงเรียนตชด.บ้านห้วยเวียงงาม ต.นายูง อ.นายูง
0610420108
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
25/03/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีทักษะในการบำรุงร
357 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [58249] ด.ต.อริย์ธัช ราชลี
โรงเรียนตชด.บ้านห้วยเวียงงาม ต.นายูง อ.นายูง
0918671345
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
25/03/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีทักษะในการปรับแล
358 การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [58248] ร.ต.ต.หญิงอุไรวรรณ สมบุตร
โรงเรียนตชด.บ้านห้วยเวียงงาม ต.นายูง อ.นายูง
0933286039
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
25/03/2567
wotk-in/work-out ผู้รับบริการมีความรู้ในการบำรุ
359 มีความต้องการต่อยอดการนำผ้าทอมาออกแบบเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ และด้านการออกแบบเบื้องต้น ออกแบบแฟชั่น เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าทอผลัวะทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มยอดขาย และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มช่างฝีมือ [58247] กลุ่มสตรีทอผ้าชาติพันธุ์ลัวะบ้านห้วยรากไม้บน
บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
นายวันโชค มณีเดช
22/03/2567
wotk-in/work-out อาจารย์รับโจทย์ และ พูดคุยถึงค
360 มีความต้องการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป และเพิ่มมูลค่าให่กับผลผลิตที่ล้นตลาด รวมถึงผลผลิตที่ตกเกรด และรวมถึงการยึดอายุของผลิตให้อยู่ได้นานขึ้นทางกลุ่มต้องการนำมันในพื้นที่บ้านทา จ.ลำพูนมาแปรรูปเป็นมันหนึบ แต่ประสบปัญาเกี่ยวกับกับทำกระบวนการทำให้มันมีความหนึบและสูตรการทำให้มีรสชาติที่คงที่ และมีอายุของผลิตภัณฑ์ที่นาน และไม่มีการเปลี่ยนไปของผลผลิต [58245] นางศรีแพร ดวงแก้วเรือน
๖๑ หมู่ที่ ๕ บ้านป่านอด ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
086-1881850
-
นายวันโชค มณีเดช
22/03/2567
wotk-in/work-out อาจารย์ได้ทำการรับโจทย์ของกลุ่
361 เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อนำไปพ่กำจัดเพลี้ยไฟในมันสำปะหลัง [58244] นายอดิศักดิ์ บำรุงเวช
221/1 ม.10 ต.ด่านช้า อ.ด่านช้าง
0624573800
-
สุชนีย์ทรัพย์สมบูรณ์
21/03/2567
wotk-in/work-out ทางวิทยาลัยนำเชื้อราบิวเวอร์เร
362 1.เทคโนโลยีการแปรรูปสิ้นค้าเกษตร เช่น การแปรรูปเงาะ ลำไย 2.ต้องการเรียนรู้ด้านการตลาด เนื่องจากผลผลิตที่ได้ขายได้ราคาต่ำ และไม่สามารถขายได้ 3.ต้องการนำดินในแปลงปลูกไปวิเคราะห์ห่าค่า [58243] นางสมคิด บุญประเสริฐ
8 ม.4 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง
0982873430
-
สุชนีย์ทรัพย์สมบูรณ์
21/03/2567
wotk-in/work-out 1.ถ่ายทอดความรู้เรื่องการแปรรู
363 ทำอาหารม้าที่ถูกหลักโภชนาการ และลดต้นทุนราคาอาหาร และความเหมาะสมของวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีในพื้นที่และชุมชนโดยรอบ เนื่องจากม้ามีกระบวนการย่อยอาหารไม่เหมือน กับ วัว เเพะ หรือ ยีราฟ ม้ามีกระเพาะเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอาการเสียดที่อาจเกิดขึ้น หรือการย่อยที่ไม่ดีอาจทำให้ ม้าล้มตายได้ [58242] สมนึก เตชเถกิง
99 หมู่ 16 ตำบล ห้วยยาบ อำเภอ บ้านธิ ลำพูน 51180
098 265 4539
-
นายวันโชค มณีเดช
20/03/2567
wotk-in/work-out อาจารย์เสาวลักษณ์ คณะเกษตร มช
364 ์ต้องการแห่งพันธุ์อ้อยที่ดี น่าเชื่อถือ ต้องการวิธีการเพิ่มผลผลิตอ้อย [58239] นางบุษบา สวนดอกไม้
116 ม.4 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง
0989083556
-
สุชนีย์ทรัพย์สมบูรณ์
18/03/2567
wotk-in/work-out แนะนำแหล่งพันธุ์ที่ดี แนะแนวน
365 ต้องการพันธุ์มันสำปะหลังที่ทนแล้ง พบเพลี้ยบไฟในเมล่อน พบโรคใบหงิกในมันสำปะหลัง [58238] นายชเว เต่ากล่ำ
90 ม.4 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง
0899917719
-
สุชนีย์ทรัพย์สมบูรณ์
18/03/2567
wotk-in/work-out แนะนำพันะุ์มันที่ทนแล้ง ได้แก่
366 1.อ้อยขาดน้ำในฤดผุแล้ง 2.สภาพดินในแปลงอ้อยบางพื้นที่จืด [58237] นางตุ๊กตา ทองลิป
70 ม.11 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง
0806263969
-
สุชนีย์ทรัพย์สมบูรณ์
18/03/2567
wotk-in/work-out 1.นำดินมาตรวจแล้วบอกวิธีการแก้
367 1.แปลงอ้อยขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง จะมีแนวทาการแก้ไขปัญหาอย่างไร 2.การเดินทางเข้าออกพื้นที่แปลงในช่วงฤดูฝนลำบากเนื่องจากแปลงอ้อยตั้งอยู่บนพื้นที่เขา สามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง 3.สภาพดินในแปลงอ้อยไม่ดี [58236] นายชัยเดช แห้วเพชร
130 ม.11 บ้านป่าเลา ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง
0810937693
-
สุชนีย์ทรัพย์สมบูรณ์
18/03/2567
wotk-in/work-out 1.เก็บตัวอย่างดินในแปลงอ้อยมาต
368 คำปรึกษาด้านปุ๋ยน้ำชีวภาพ [58235] นางชมภูนุช พลลาบ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปทุมมา บ้านโคก ต.โพนงาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
-
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
15/03/2567
wotk-in/work-out อยู่ในขั้นตอนการหมัหปุ๋ยชีวภาพ
369 คำปรึกษาด้านปุ๋ยน้ำชีวภาพ [58234] นางเดือนแรม ไชยคาม
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปทุมมา บ้านโคก ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
0611300051
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
15/03/2567
wotk-in/work-out อยู่ในขั้นตอนการหมักปุ๋ยชีวภาพ
370 คำปรึกษาด้านปุ๋ยน้ำชีวภาพ [58233] นางจีระพร เกตอุบล
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปทุมมา บ้านโคก ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
0981426186
-
นายนนทวัฒน์บัวทองหลาง
15/03/2567
wotk-in/work-out อยู่ในขั้นตอนการหมักปุ๋ยชีวภาพ
371 การปลูกผักเชียงดาและการเลือกต้นพันธุ์ [58232] นางสมศรี หวันวงศ์
16/2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
0610541567
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
14/03/2567
wotk-in/work-out ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ เป็นผู
372 เรื่องการตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวและคุณภาพของข้าว [58231] นางสาวธัญวรัตน์ ชูช่อเกตุ
The best ( ห้อง 2b8 ) 511 หมู่ 3 ซ. เซเว่นวุ่นวาย ต. ท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
0818946229
mewnoonoy@hotmail.com
กมลวรรณชินวงค์
14/03/2567
Internet ทางทีมให้คำปรึกษา โดยใช้ Ai เข
373 เรื่องการตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวและคุณภาพของข้าว [58230] นางสาวศริญญา กระแสร์
53/4 ซ. คอกหญ้า ต. ท้ายช้าง อ. เมือง 82000
0936406128
beamsarinya.885@gmail.com
กมลวรรณชินวงค์
14/03/2567
Internet ทางทีมให้คำปรึกษา โดยใช้ Ai เข
374 เรื่องการตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวและคุณภาพของข้าว [58229] นางสาวณัฐฐาพร โสมณวัฒน์
33 ซ. คอกหญ้า ต. ท้ายช้าง อ. เมือง จ. พังงา 82000
0661096457
Nsomanawat@gmail.com
กมลวรรณชินวงค์
14/03/2567
Internet โดยใช้ระบบ Ai เข้ามาช่วยผ่านกา
375 เรื่องพันธุ์ผักเชียงดา [58228] วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์
มูลนิธิณัฐภูมิ ลำปาง
0811124119
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
13/03/2567
Telephone ผศ. ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ ผู้ให
376 ผักเชียงดาสายพันธุ์ใหม่ [58227] วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์
มูลนิธิณัฐภูมิ ลำปาง
081124119
-
นางสาวชิดชนกวงค์สอน
13/03/2567
Telephone ผศ. ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ ผู้ให
377 การผลิตแมลงโปรตีน BSF สำหรับเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้ [58226] นางจุฑาทิพย์ ศรีมื่น
174 ม.6 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
0621438651
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
378 การผลิตแมลงโปรตีน BSF สำหรับเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้ [58225] นางสาวยุพิน อินธิจันทร์
176 ม.6 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
0922391980
yupininthijun@gmail.com
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
379 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58224] นางอุโนทัย อุดมไร่
127 ม.21 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
380 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58223] นายสมัย อสุระพงษ์
67 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเ
381 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58222] นายสี อาจวาที
65 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเ
382 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58221] นางนิวนใย ดวงอาชา
60/1 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
383 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58220] นางนิลาภรณ์ ศรีจันทร์โท
435 ม.3 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
384 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58219] นางวิรรณมณี ลามคำ
409 ม.3 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเ
385 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58218] นางจิราพร วิศรียา
84 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
386 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58217] นายศิริศักดิ์ พ่อชมภู
99 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเ
387 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58216] นายเอกชัย ดีมะการ
91 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเ
388 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58215] นายสัญชัย ดงภูยาว
86 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเ
389 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58214] นายมงคล จันใด
195 ม.22 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
390 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58213] นางสาวโสมธิดา สุวรรณเก
20 ม.6 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
391 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58212] นางสุภารัตน์ ลาดมาศรี
25 ม.4 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
392 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58211] นางบัวลอง มีคุน
124 ม.12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
393 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58210] นางเรืองศรี แสนศิลย์
116 ม.8 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
394 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58209] นางประรส วิศรียา
157 ม.8 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
395 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58208] นางสาวนิตติยา นาเชิงเขา
91 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
396 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58207] นางเผย มะโนขันธุ์
52 ม.12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
397 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58206] นางสาววันเพ็ญ นาศิริ
116 ม.21 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเ
398 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58205] นางสาวสุดาทิพย์ เยี่ยมเจริญ
56 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
399 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58204] นางสาวสมจิตร ภูศรีโสม
106 ม.21 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเ
400 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58203] นายจันที ถวิลรักษ์
584 ม.3 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
401 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58202] นางจีระวรรณ บุญมี
86 ม.12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
402 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58201] นางวิลัย ศรีกะรัตน์
128 ม.12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเ
403 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58200] นางทองไหล ทุมเพ็ง
68 ม.12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
404 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58199] นางอุบล โลศรีเมือง
123 ม.12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
405 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58198] นางแดง แวงวงษ์
137 ม.12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเ
406 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58197] นางจันทนา ศรีพั้ว
110 ม.12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
407 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58196] นางไพรวรรณ นันทจินดา
51/1 ม.12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
408 ขอบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปหมากเม่าเป็นแยมและน้ำผลไม้ [58195] นางปกศโย ดีมะการ
44 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค
409 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58194] นางสาวจินตะนา คุณสมบัติ
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
088-7362637
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
410 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58193] นางสาวนทิกา สมบูรณ์
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
081-0559834
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
411 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58192] นางสาวพัชราวรรณ ระดาฤทธิ์
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
095-4326267
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
412 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58191] นายปกรณ์ โสดาณ
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
080-9295164
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
413 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58190] นางสาวกรรณณิฐ อุปโคตร
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
097-2597429
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
414 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58189] นางสาวพิมพ์ชนก ทิศคร
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
062-5614709
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
415 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58188] นายภานุ คิอินใจ
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
097-2619859
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
416 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58187] นางสาวน้ำผึ้ง นันทโพธิ์เดช
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
091-0504555
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
417 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58186] นางลำไย บุญบรรจง
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
089-5817492
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
418 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58185] นางจิราภา อินทรพาณิชย์
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
098-1714465
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
419 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58184] นางเดือนเพ็ญ ไชยโคตร
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
099-7019077
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
420 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58183] นางสาวรัตนาพร ต้นสมรส
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
095-7633543
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
421 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58182] นางสาวสุรีย์พร เพียรพจน์
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
061-4895242
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
422 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58181] นางสาวจุฑาทิพย์ ลามคำ
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
087-9498678
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
423 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58180] นางสาวอรอนงค์ วงศ์อินอยู่
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
096-7873527
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
424 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58179] นางสาวพิชยา ศรีวรรณ์
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
080-7611944
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
425 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58178] นางสาวปิยวรรณ หลอดทอง
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
092-6199254
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
426 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58177] นางสาวธนัฎฐา ชาริโท
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
065-7464499
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
427 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58176] นางสาวปิยะนุช ภูละคร
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
085-5433294
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
428 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58175] นางสาวสุรแพรภรณ์ แถมจอหอ
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
081-0340536
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
429 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58174] นางสาววิไล คำศิริ
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
064-8536665
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
430 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58173] นางสาวชนาพร ดวงสุภา
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
065-0917196
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
431 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58172] นายวันชัย บุญบรรจง
100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
061-2858326
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
432 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58171] นายทวีทรัพย์ เครือดี
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
098-1435616
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
433 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58170] นางสาวยศวดี ทิพวัง
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
099-4034994
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
434 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58169] นางวันดี สุวรรณเจริญ
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
062-2452934
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
435 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58168] นายนราธิป สุวรรณเจริญ
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
062-2452934
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
436 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58167] นายอมรเทพ คำพิท
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
085-4979527
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
437 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58166] นายพงษ์สิทธิ์ สีโพธิ์ลี
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
095-5483099
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
438 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58165] นายธีระพงษ์ อุปโคตร
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
061-5689629
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
439 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58164] นายวิชากร ชื่นเชาว์กิจ
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
080-9539778
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
440 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58163] นายสมปอง คำมาลา
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
0
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
441 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร [58162] นายสงคราม มาตราช
100/500 หมู่ที่ 11 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
098-1657877
-
นางสาวชญาภาบุตรแสน
12/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สาขาวิ
442 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58160] นางบุญชู พงษ์นุ่มกุล
18/1 หมู่10 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0898022886
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
443 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58159] นางประดับ สิทธิ์น้อย
18/2 หมู่10 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0824148310
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
444 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58158] นางมะลิ อินนก
19/1 หมู่10 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0892427230
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
445 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58157] นางสาวเบญจมาศ นันทรักษ์
47/2 หมู่8 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
-
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
446 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58156] นางแสงเดือน อนุชน
54/2 หมู่ 8 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
-
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
447 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58155] นางสาวอุไร สังข์สอน
27 หมู่8 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0956909037
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
448 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58154] นางรัลดา สาโร
54 หมู่8 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0985411437
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
449 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58153] นางสาวสุนทรี แสงสี
19 หมู่8 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0822090548
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
450 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58152] นางสาวน้ำอ้อย วารีนิล
39 หมู่8 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0948985020
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
451 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58151] นางวาสนา เรืองนิ่ม
23/1 หมู่8 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0635955446
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
452 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58150] นางส่งเสริม โห้คร้าม
75/4 หมู่7 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0638237386
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
453 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58149] นางวาสนา แม้ไพบูลย์สุข
76/1 หมู่7 ตจำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0640289603
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
454 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58148] นางสายฝน กิจบรรจง
78/4 หมู่7 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0872017131
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
455 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58147] นางจำนงค์ สีตะระโส
77/2 หมู่7 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0861291682
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
456 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58146] นางบุบผา เล็กเลิศ
70/1 หมู่6 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0890882608
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้
457 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58145] นางสายคล้อง เฉลยวเรศ
59 หมู่6 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0897447750
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น
458 ต้องการรับบริการเรื่องการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์หมี่กรอบโบราณพันปี [58144] นางสาวแน่งน้อย พันพัว
3 หมู่6 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
0909680173
-
นางสาวสัชฌุกรเชื้อปุย
06/03/2567
wotk-in/work-out คลินิกเทคโนโลยีนำวิทยากรลงพื้น