ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

เครือข่ายเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี "คลินิกเทคโนโลยี" กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กปว.)
3,517
เทคโนโลยีพร้อมใช้
2,588
ผู้เชี่ยวชาญ
+32%
1,982
ผลิตภัณฑ์
4%
3,390
โครงการ
14,121
คำปรึกษา
1,098
หมู่บ้านวิทย์ฯ
งบประมาณประจำปี 2565

เทคโนโลยีทั้งหมด 3,517 รายการ

เพิ่มโดย : นายอัครวัฒณ์ คำภูนอก
เพิ่มโดย : นายอัครวัฒณ์ คำภูนอก
เพิ่มโดย : นายอัครวัฒณ์ คำภูนอก
เพิ่มโดย : นายอัครวัฒณ์ คำภูนอก
เพิ่มโดย : นายอัครวัฒณ์ คำภูนอก

ผลิตภัณฑ์ 1,983 รายการ

เพิ่มโดย : นายอัครวัฒณ์ คำภูนอก
เพิ่มโดย : นางสาวชญาภา บุตรแสน
เพิ่มโดย : นางสาวชญาภา บุตรแสน
เพิ่มโดย : นางสาวชญาภา บุตรแสน
เพิ่มโดย : นางสาวชญาภา บุตรแสน