บล๊อกที่เกี่ยวกับ "rsp" จำนวน 17 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 เติมสกิลให้บุคลากรกับหลักสูตร RSP Skill up : Science Park 101 09/06/2567 41 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  Skillup    SciencePark101  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
2 "RSP Knowledge Sharing -- Financial Security" 09/06/2567 27 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  KnowledgeSharing  FinancialSecurity  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
3 หารือเตรียมยกระดับการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วยระบบนิเวศนวัตกรรม 09/06/2567 32 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  Scipark  
4 “มุ่งสู่แนวทางการเป็น Specialize Science Park” 09/06/2567 25 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  KnowledgeSharing  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
5 RSP เฉพาะทาง จะทำอย่างไร 31/05/2567 43 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ rsp  scipark  special  
6 RSP Rebranding ลุคใหม่ของ rsp สู่สากล 07/05/2567 64 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  rsp  branding  อุทยาน  
7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ (RSP Knowledge Sharing 2024) 02/05/2567 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  km  การเงิน  rsp  
8 RSP101 คือบทเรียนเพื่อการพัฒนา 26/04/2567 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  rsp  อุทยาน  
9 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups) P1 23/02/2567 87 นายทินกร  รสรื่น การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค    New  Regional  Startups  P1  RSP  SME  STARTUP  
10 การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน. (RD facilities Boost up) 21/02/2567 93 นายทินกร  รสรื่น RDfacilitiesBoostup  P6  RSP  Sci-Park  
11 #เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ #Research to Market #R2M #RSP 15/02/2567 110 นายทินกร  รสรื่น เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์  #ResearchtoMarket  #R2M  #RSP  
12 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15/02/2567 121 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร UBU  RSP  Sci-Park  อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
13 แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 13/02/2567 100 นายทินกร  รสรื่น co-research  CollaborativeResearch  RSPThailand  Sci-park  
14 กิจกรรม RSP New Release ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 08/02/2567 79 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  แผนงานบ่มเพาะ  RSP_New_Release  การพัฒนาผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการใหม่  SMEs  S  
15 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 06/02/2567 81 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข TRL  RSP  ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์  scipark  
16 RSP Innovation product 17/12/2566 87 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ rsp  scipark  
17 แผนงานภายใต้การดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประจำปี 2567 26/10/2566 152 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  กปว.  RSP  อุทยานวิทยาศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค