บล๊อกที่เกี่ยวกับ "P1" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 RSP101 คือบทเรียนเพื่อการพัฒนา 26/04/2567 39 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  rsp  อุทยาน  
2 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups) P1 23/02/2567 74 นายทินกร  รสรื่น การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค    New  Regional  Startups  P1  RSP  SME  STARTUP  
3 ทำความรู้จักเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เบื้องต้น (EP1) 14/02/2567 92 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล มาตรฐาน  คุณภาพ  ผลิตภัณฑ์