บล๊อกที่เกี่ยวกับ "CollaborativeResearch" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 13/02/2567 87 นายทินกร  รสรื่น co-research  CollaborativeResearch  RSPThailand  Sci-park