บล๊อกที่เกี่ยวกับ "P6" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน. (RD facilities Boost up) 21/02/2567 81 นายทินกร  รสรื่น RDfacilitiesBoostup  P6  RSP  Sci-Park