บล๊อกที่เกี่ยวกับ "ev" จำนวน 8 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 The KTH Innovation Readiness Level 10/06/2567 44 นายทินกร  รสรื่น Innovation  Readiness  Level  scipark  incubation  
2 นโยบาย อว. for EV 17/03/2567 57 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ev    
3 มาตรการ EV 3.5 ซื้อรถไฟฟ้าปี 2567 ดีไหม รัฐช่วยเท่าไหร่? 28/02/2567 50 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #EV  #รถไฟฟ้า  #ยานยนต์ไฟฟ้า  #ภาษี  
4 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง โดย นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน 28/02/2567 71 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข ignitethailand  thailanddevelopmentpolicy  
5 Science Park development and policy interventions in emerging economies 08/02/2567 86 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  Science_Park_development  triple_helix  Innovation_Value_chain  applied_String-theory    
6 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 06/02/2567 74 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข TRL  RSP  ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์  scipark  
7 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ ของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund) 09/01/2567 67 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ fund  สกสว.  ประเมิน  evaluation  
8 การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (R&D Impact Evaluation) 26/10/2566 82 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ประเมิน  sroi  impact