บล๊อกที่เกี่ยวกับ "sroi" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 กปว. กับการประเมินผลตอบแทนเชิงสังคม (Social Return on Investment: SROI) 29/10/2566 170 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SROI  
2 การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (R&D Impact Evaluation) 26/10/2566 82 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ประเมิน  sroi  impact  
3 การประเมิน SROI-SIA 23/09/2566 131 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sroi  sia  ประเมิน