บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Readiness" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 The KTH Innovation Readiness Level 10/06/2567 69 นายทินกร  รสรื่น Innovation  Readiness  Level  scipark  incubation  
2 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 06/02/2567 94 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข TRL  RSP  ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์  scipark