บล๊อกที่เกี่ยวกับ "thailanddevelopmentpolicy" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง โดย นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน 28/02/2567 69 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข ignitethailand  thailanddevelopmentpolicy