บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Business" จำนวน 10 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 International Business Support Center (BSC), OSAKA 07/03/2567 62 นายทินกร  รสรื่น International_Business_Support_Center  Osaka  
2 Innovation-Driven Enterprises: IDE 06/03/2567 59 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Innovation-Driven_Enterprises  IDE  Business_Incubation  
3 ประเด็นสำคัญในการส่งเสริม SME ปี พ.ศ. 2568 21/02/2567 46 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู SME  Business  Brotherhood  
4 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและการวางแนวทางการพัฒนา “โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น” (University Business Incubator: UBI) ด้วยเทคนิค CIPPi Model + SWOT Analysis + Brainstorming + Focus g 21/02/2567 84 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร UniversityBusinessIncubator  UBI  CiPPiModel  SWOTAnalysis  Brainstorming  Focusgroup  discussion  
5 การเติบโตของธุรกิจ Business Growth 19/02/2567 45 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู Business  Growth  
6 Stage of Startup 09/02/2567 54 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  Problem  Solution  Product  Business  Market  
7 DIGITAL NOMAD อาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน 09/02/2567 52 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย Business  Trend  Digital  Nomad  ธุรกิจ  รายได้เสริม  
8 จับกระแส “เทรนด์ธุรกิจ” ปี 2024 ไปทางไหน? สินค้ารักษ์โลก-เพื่อคนสูงวัย และทาสสัตว์เลี้ยง มาแรง! 09/02/2567 46 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย Business  Trend  ธุรกิจ  รายได้เสริม  
9 สิ่งที่ได้เรียนรู้ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) 24/10/2566 139 นายวิทยา  สุวรรณสุข UBI  
10 Business Model Canvas (#BMC) 08/09/2566 209 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  ธุรกิจ  bmc