บล๊อกที่เกี่ยวกับ "evaluation" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ ของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund) 09/01/2567 65 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ fund  สกสว.  ประเมิน  evaluation  
2 การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (R&D Impact Evaluation) 26/10/2566 80 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ประเมิน  sroi  impact