บล๊อกที่เกี่ยวกับ "impact" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (R&D Impact Evaluation) 26/10/2566 80 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ประเมิน  sroi  impact  
2 Impact Pathway เส้นทางสู่ผลกระทบของงานวิจัย 03/06/2566 392 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  วิจัย  คลินิก  เครื่องมือ