บล๊อกที่เกี่ยวกับ "coe" จำนวน 11 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 วัสดุระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี (Radiative cooling materials) 10/04/2567 18 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP    
2 การพัฒนาแผ่นกรองจากถ่านชีวภาพผสมสังกะสีออกไซด์ (ZnO) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 09/04/2567 18 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    HSM  
3 รองนายกฯภูมิธรรม นำทีมแถลงเรื่องปุ๋ย หลังวิจัย ค้นคว้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวสำเร็จ 04/04/2567 24 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    AG-BIO  
4 ไมโครเช็คอาร์เรย์สำหรับตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหาร 01/04/2567 26 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP  
5 ทุนลอยประดับเซนเซอร์เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำเพื่อการสร้างฟาร์มกุ้งแบบเกษตรอัจฉริยะ 29/03/2567 25 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    PERCH-CIC    
6 อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การเตรียมการเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย 25/03/2567 49 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE  สป.อว.  perdo  ThEP  
7 บพค. ผนึกพลังศูนย์ความเป็นเลิศ (CENTER OF EXCELLENCE) มุ่งสร้างเครือข่ายการวิจัยขั้นแนวหน้า FRONTIER SCIENCE ALLIANCES ภายใต้แพลตฟอร์มธัชวิทย์รับมือภาวะโลกรวน 21/03/2567 39 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  บพค.  
8 สรุปการสัมมนา เรื่อง การสนับสนุนทุนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 20/03/2567 55 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข นวัตกรรม  ทุนสนับสนุน  นวัตกรรมเพื่อสังคม  COE  
9 ปอว.ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมและชมห้องปฏิบัติการวิจัยเรื่อง Green Hydrogen and Smart Home Technology 13/03/2567 80 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  สป.อว.    
10 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 24/08/2566 189 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  เกษตร  ชีวภาพ  
11 ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) 05/04/2566 163 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe