บล๊อกที่เกี่ยวกับ "HSM" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 MicroClear ชีวภัณฑ์กำจัดขยะพลาสติก 17/04/2567 57 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    HSM  
2 การพัฒนาแผ่นกรองจากถ่านชีวภาพผสมสังกะสีออกไซด์ (ZnO) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 09/04/2567 52 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    HSM