บล๊อกที่เกี่ยวกับ "PETROMAT" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 เว็บไซต์ฐานข้อมูลแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (WDM: Waste Data Management) 25/04/2567 55 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    PETROMAT  ร่วมกับ  บพข