บล๊อกที่เกี่ยวกับ "PERCH-CIC" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ทุนลอยประดับเซนเซอร์เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำเพื่อการสร้างฟาร์มกุ้งแบบเกษตรอัจฉริยะ 29/03/2567 62 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    PERCH-CIC