บล๊อกที่เกี่ยวกับ "EHT" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การพัฒนาซอฟแวร์อย่างง่ายในการวิเคราะห์ การลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับโรงกลั่นน้ำมัน/คลังน้ำมัน 29/04/2567 53 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    EHT