บล๊อกที่เกี่ยวกับ "ThEP" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 วัสดุระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี (Radiative cooling materials) 10/04/2567 42 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP    
2 ไมโครเช็คอาร์เรย์สำหรับตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหาร 01/04/2567 43 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP  
3 อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การเตรียมการเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย 25/03/2567 73 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE  สป.อว.  perdo  ThEP