บล๊อกที่เกี่ยวกับ "skill" จำนวน 9 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 เติมสกิลให้บุคลากรกับหลักสูตร RSP Skill up : Science Park 101 09/06/2567 26 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  Skillup    SciencePark101  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
2 สรุปการเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเอาตัวรอดจากเหตุจลาจลและกราดยิง 26/03/2567 47 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช skill  activeshooter  
3 Skill mapping จุดเปลี่ยนการอุดมศึกษาไทย 21/03/2567 55 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ skill  
4 ผลการศึกษา บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 28/02/2567 41 นายวิทยา  สุวรรณสุข skill-mapping  เขตเศรษฐกิจพิเศษ    
5 Skill Mapping คืออะไร? 22/02/2567 73 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช SkillMapping  SkillTranscript  
6 "5 ตัวช่วย ที่ทำให้การประชุมไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป" 18/02/2567 58 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง การพัฒนาตนเอง  skill  
7 "Theory U" การฟัง 4 ระดับ 18/02/2567 67 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง TheoryU  การพัฒนาตนเอง  skill  
8 21 วิธีในการเลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งทบทวนทุกเช้าให้เป็นนิสัยให้กลายเป็นบุคลิก (สรุปเนื้อหาหนังสือ Eat That Frog) 14/02/2567 69 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช การพัฒนาตนเอง  skill    
9 Skill mapping สู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อาชีพอนาคต 05/02/2567 85 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ skill  mapping  transcript