บล๊อกที่เกี่ยวกับ "activeshooter" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 สรุปการเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเอาตัวรอดจากเหตุจลาจลและกราดยิง 26/03/2567 48 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช skill  activeshooter