บล๊อกที่เกี่ยวกับ "mapping" จำนวน 4 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Skill mapping จุดเปลี่ยนการอุดมศึกษาไทย 21/03/2567 55 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ skill  
2 ผลการศึกษา บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 28/02/2567 43 นายวิทยา  สุวรรณสุข skill-mapping  เขตเศรษฐกิจพิเศษ    
3 Skill Mapping คืออะไร? 22/02/2567 75 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช SkillMapping  SkillTranscript  
4 Skill mapping สู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อาชีพอนาคต 05/02/2567 90 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ skill  mapping  transcript