บล๊อกที่เกี่ยวกับ "skill-mapping" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ผลการศึกษา บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 28/02/2567 42 นายวิทยา  สุวรรณสุข skill-mapping  เขตเศรษฐกิจพิเศษ