บล๊อกที่เกี่ยวกับ "transcript" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Skill Mapping คืออะไร? 22/02/2567 77 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช SkillMapping  SkillTranscript  
2 Skill mapping สู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อาชีพอนาคต 05/02/2567 91 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ skill  mapping  transcript