บล๊อกที่เกี่ยวกับ "bmc" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Business Model Canvas (#BMC) 08/09/2566 211 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  ธุรกิจ  bmc  
2 ความรู้ PDCA และ BMC พื้นฐาน 04/08/2566 219 นายธิปไตย  สีลาดเลา pdca  
3 คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน C-BMC 17/04/2566 125 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ bmc  แผนธุรกิจ  ชุมชน