บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Osaka" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Osaka City University: OCU 07/03/2567 62 นายทินกร  รสรื่น Osaka_City_University  
2 International Business Support Center (BSC), OSAKA 07/03/2567 62 นายทินกร  รสรื่น International_Business_Support_Center  Osaka  
3 Knowledge Capital 07/03/2567 55 นายทินกร  รสรื่น Knowledge_Capital  Osaka  Japan  communication  design  sciencetific_communication