บล๊อกที่เกี่ยวกับ "NGT" จำนวน 4 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่มุ่งสู่ตลาดระดับสากล (โครงการนักรบส่งออก) 03/03/2567 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ngt  pmu-c  นักรับส่งออก  บพค.  
2 โครงการ NGT - LBS 23/09/2566 122 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ngt  lbs  ส่งออก  ธุรกิจ  
3 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต 09/08/2566 134 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร NGT  LBS  
4 NGT - LBS รุ่น 2 29/06/2566 66 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ngt  lbs  ส่งออก  ธุรกิจ