บล๊อกที่เกี่ยวกับ "science" จำนวน 9 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 เติมสกิลให้บุคลากรกับหลักสูตร RSP Skill up : Science Park 101 09/06/2567 26 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  Skillup    SciencePark101  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
2 “มุ่งสู่แนวทางการเป็น Specialize Science Park” 09/06/2567 16 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  KnowledgeSharing  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
3 บพค. ผนึกพลังศูนย์ความเป็นเลิศ (CENTER OF EXCELLENCE) มุ่งสร้างเครือข่ายการวิจัยขั้นแนวหน้า FRONTIER SCIENCE ALLIANCES ภายใต้แพลตฟอร์มธัชวิทย์รับมือภาวะโลกรวน 21/03/2567 60 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  บพค.  
4 Knowledge Capital 07/03/2567 55 นายทินกร  รสรื่น Knowledge_Capital  Osaka  Japan  communication  design  sciencetific_communication  
5 ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology Engineering, and Mathematics) ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 28/02/2567 55 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  คะน้า  ไฮโนพอนิกส์  ธาตุอาหาร  
6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วท.) ST Platform 11/02/2567 48 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  เทคโนโลยี  science  technology  
7 Science Park development and policy interventions in emerging economies 08/02/2567 84 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  Science_Park_development  triple_helix  Innovation_Value_chain  applied_String-theory    
8 หารือกับ สวสว. เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด 12/11/2566 101 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  อว.ส่วนหน้า  แผนงาน  science  technology  softpower  
9 ช่องรายการ Science HIT วิทยาศาสตร์...ทันสมัย 24/03/2566 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ วิทย์  science