บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Japan" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Knowledge Capital 07/03/2567 55 นายทินกร  รสรื่น Knowledge_Capital  Osaka  Japan  communication  design  sciencetific_communication  
2 ต้นกำเนิด OTOP : จาก Japan สู่การพัฒนาฐานรากใน Thailand 28/02/2567 92 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #OTOP  #OVOP  #เศรษฐกิจ  #ญี่ปุ่น