บล๊อกที่เกี่ยวกับ "softpower" จำนวน 5 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ความคืบหน้า โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย 11/06/2567 87 นายณัฐพล  มหาไม้ อาหาร  SoftPower  หลักสูตร  
2 อว. ขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดตัวโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” 16/04/2567 76 นายณัฐพล  มหาไม้ SoftPower  Food  อาหาร  เชฟ  chef  
3 หารือกับ สวสว. เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด 12/11/2566 105 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  อว.ส่วนหน้า  แผนงาน  science  technology  softpower  
4 อว. กับ Soft Power (ภาค 1) 09/11/2566 249 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SoftPower  5F  
5 ยุทธศาสตร์ ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ 05/10/2566 113 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ softpower  นโยบาย  ยุทธศาสตร์