บล๊อกที่เกี่ยวกับ "sme" จำนวน 7 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 SME One ID 18/06/2567 15 นายทินกร  รสรื่น SMEOneID  ฐานข้อมูล  ผู้ประกอบการ  
2 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups) P1 23/02/2567 74 นายทินกร  รสรื่น การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค    New  Regional  Startups  P1  RSP  SME  STARTUP  
3 ประเด็นสำคัญในการส่งเสริม SME ปี พ.ศ. 2568 21/02/2567 46 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู SME  Business  Brotherhood  
4 7 เทรนด์ธุรกิจ SME 19/02/2567 54 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู sme  ธุรกิจ  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
5 Startup และ SME สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร 08/02/2567 55 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ Startup  SME    
6 กิจกรรม RSP New Release ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 08/02/2567 66 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  แผนงานบ่มเพาะ  RSP_New_Release  การพัฒนาผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการใหม่  SMEs  S  
7 SME Symposium 2023 18/12/2566 86 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sme  สสว.