บล๊อกที่เกี่ยวกับ "digital" จำนวน 6 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 DIGITAL NOMAD อาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน 09/02/2567 52 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย Business  Trend  Digital  Nomad  ธุรกิจ  รายได้เสริม  
2 คำศัพท์ ยุคดิจิทัล 07/02/2567 68 นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี digital  
3 ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) : ข้อมูลควรรู้ 02 24/01/2567 95 น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย
4 ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) : ข้อมูลควรรุ้ 01 24/01/2567 74 น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย
5 ผลงานเกี่ยวกับ Digital Platform อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ 17/12/2566 71 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ digital  scipark  
6 ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital signature 02/06/2566 72 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ signature