บล๊อกที่เกี่ยวกับ "pdpa" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Cyber Security and PDPA เรื่องที่ควรเรียนรู้ 04/10/2566 104 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ pdpa  security  
2 แนวทางการปฏิบัติ PDPA ของ สถาบันอุดมศึกษาไทย 24/05/2566 105 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ pdpa  กฏหมาย