บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Data" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 เว็บไซต์ฐานข้อมูลแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (WDM: Waste Data Management) 25/04/2567 52 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    PETROMAT  ร่วมกับ  บพข  
2 ลิเวอร์พูลกับการประยุกต์ใช้ Data Scientist 19/02/2567 51 นายชาญวิทย์  ตรีเดช Data  Scientist  
3 Big Data คืออะไร? 11/02/2567 55 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล เทคโนโลยี  นวัตกรรม