บล๊อกที่เกี่ยวกับ "IF" จำนวน 9 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Knowledge Capital 07/03/2567 57 นายทินกร  รสรื่น Knowledge_Capital  Osaka  Japan  communication  design  sciencetific_communication  
2 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 3) 29/02/2567 38 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
3 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 2) 29/02/2567 35 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
4 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 1) 29/02/2567 32 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
5 “Antioxidant, Anti-HIV Properties and Isolation of Betulinic Acid of TIO KHON (Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein)” 28/02/2567 55 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  พืชสมุนไพร  ติ้วขน  antiHIV    
6 “พฤกษเคมีเปรียบเทียบและฤทธิ์ทางชีวภาพของรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด” 28/02/2567 43 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  รางจืด  พืชสมุนไพร    
7 ღ พาลอยพาไป ღ ∽ " เกาหลี " ฉบับ 5 วัน แจกแพลนเที่ยวพร้อมการเดินทางด้วยรถไฟ 12/02/2567 99 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน เกาหลี  Work-life  balance  การพักผ่อน  แจกแพลนเที่ยว  
8 Product Life Cycle 14/11/2566 94 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  Product  Life  Cycle  
9 6 คอร์สฟรีจาก Google คัดมาแล้ว 👇 อัพสกิลช่วยลดงาน ในยุค AI พร้อม Certification 13/09/2566 136 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT