บล๊อกที่เกี่ยวกับ "prompt" จำนวน 5 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 หลักในการตั้งคำถาม LLaMA-1/2, GPT-3.5/4 (Ver.1/2) 21/02/2567 62 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข AI  PromptEngineering  PromptInstruction  
2 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดคำถามให้กับ AI 25/01/2567 54 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
3 6 คอร์สฟรีจาก Google คัดมาแล้ว 👇 อัพสกิลช่วยลดงาน ในยุค AI พร้อม Certification 13/09/2566 136 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
4 5 ChatGPT Framework เพื่อการเขียน Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ 10/09/2566 112 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
5 เทคนิคการเขียน Prompt สู่การใช้ chatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ 14/06/2566 72 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ prompt  ai