บล๊อกที่เกี่ยวกับ "antiHIV" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 “Antioxidant, Anti-HIV Properties and Isolation of Betulinic Acid of TIO KHON (Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein)” 28/02/2567 48 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  พืชสมุนไพร  ติ้วขน  antiHIV