บล๊อกที่เกี่ยวกับ "OTOP" จำนวน 9 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ต้นกำเนิด OTOP : จาก Japan สู่การพัฒนาฐานรากใน Thailand 28/02/2567 95 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #OTOP  #OVOP  #เศรษฐกิจ  #ญี่ปุ่น  
2 Day 2 “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 28/02/2567 56 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม กระทรวงอว  MHESI  JingJaiMarketChiangMai  มากาดมาจอย  Ma-Kad-Ma-JOY  stiotopbymhesi    
3 มผช. มาตรฐานที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องรู้ 27/02/2567 70 สุชานุช  ชนะชาญมงคล มผช  OTOP  โอทอป  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
4 3 กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสำหรับสินค้า OTOP ด้วยเครื่องมือออนไลน์ 20/02/2567 59 อัญชลี  งอยผาลา otop  
5 ผ้าทออีสาน ปี2565 16/02/2567 118 อัญชลี  งอยผาลา ผ้าทออีสาน  otop  
6 ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP 13/02/2567 89 อัญชลี  งอยผาลา otop  
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตามแนวทาง คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 13/11/2566 156 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  คูปอง  otop  
8 นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์โอทอปต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง(คตป.) 22/03/2566 165 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ otop  
9 ข้อมูลการนำเสนอโครงการคูปองวิทย์โอทอป 20/03/2566 438 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ โอทอป  otop