บล๊อกที่เกี่ยวกับ "MHESI" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การจัดแสดงผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ MHESI Innovation Fair @Jingjai Market “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 29/02/2567 43 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล Jingjai  Market    Fair    
2 Day 2 “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 28/02/2567 57 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม กระทรวงอว  MHESI  JingJaiMarketChiangMai  มากาดมาจอย  Ma-Kad-Ma-JOY  stiotopbymhesi