บล๊อกที่เกี่ยวกับ "STI" จำนวน 8 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 3) 29/02/2567 36 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
2 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 2) 29/02/2567 34 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
3 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 1) 29/02/2567 31 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
4 Day 2 “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 28/02/2567 54 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม กระทรวงอว  MHESI  JingJaiMarketChiangMai  มากาดมาจอย  Ma-Kad-Ma-JOY  stiotopbymhesi    
5 NSTIS คืออะไร 21/02/2567 59 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ ์NSTIS  STDB  
6 ISAN SOUL FESTIVAL 16/02/2567 71 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา อุดรธานี  ปค  อีสาน  soft  power  
7 STI Mindset : การเพิ่มศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น 06/02/2567 46 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง STI  Mindset  โครงงาน  
8 ความสำคัญของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTIS 16/01/2567 106 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ nstis  scipark  stdb  เครื่องมือ  โรงงาน