บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Scientist" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ลิเวอร์พูลกับการประยุกต์ใช้ Data Scientist 19/02/2567 52 นายชาญวิทย์  ตรีเดช Data  Scientist