บล๊อกที่เกี่ยวกับ "growth" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การเติบโตของธุรกิจ Business Growth 19/02/2567 46 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู Business  Growth  
2 "5 ขั้นตอนในการพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset" 18/02/2567 55 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง การพัฒนาตนเอง  growthmindset  
3 รู้จักธุรกิจ Startup : ช่วงการเติบโตของธุรกิจของ Startup 07/02/2567 72 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  seed  growth  expansion  maturity