บล๊อกที่เกี่ยวกับ "growthmindset" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 "5 ขั้นตอนในการพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset" 18/02/2567 55 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง การพัฒนาตนเอง  growthmindset