บล๊อกที่เกี่ยวกับ "seed" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 รู้จักธุรกิจ Startup : ช่วงการเติบโตของธุรกิจของ Startup 07/02/2567 69 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  seed  growth  expansion  maturity