บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Marketing" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ทำความรู้จัก Brand Corporate Identity 10/06/2567 38 นายทินกร  รสรื่น Brand_CI    Corporate_Identity    Brand_Identity  Innovation_Marketing  
2 กระบวนการและแรงจูงใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 03/03/2567 50 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ Transferor  Licensing  Marketing