บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Transferor" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 กระบวนการและแรงจูงใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 03/03/2567 51 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ Transferor  Licensing  Marketing