บล๊อกที่เกี่ยวกับ "MOU" จำนวน 4 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ทบ.-อว. จับมือทำ MOU พัฒนาทักษะกำลังพลของกองทัพผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ RTA MOOC 25/01/2567 86 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม RTAMOOC  THAIMOOC  อว.  ทบ.  กองทัพบก  
2 บันทึกข้อตกลง - บันทึกความเข้าใจ MOA - MOU ใช้อย่างไร? 08/12/2566 1552 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ กฎหมาย  บันทึกข้อตกลง  บันทึกความเข้าใจ  MOA  MOU  ความร่วมมือ  
3 การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อพัฒนาจังหวัด 05/04/2566 161 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  mou  ววน  
4 การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 05/04/2566 235 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  mou  มหาดไทย  จังหวัด  อววน  ววน