บล๊อกที่เกี่ยวกับ "MOA" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 บันทึกข้อตกลง - บันทึกความเข้าใจ MOA - MOU ใช้อย่างไร? 08/12/2566 1644 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ กฎหมาย  บันทึกข้อตกลง  บันทึกความเข้าใจ  MOA  MOU  ความร่วมมือ