บล๊อกที่เกี่ยวกับ "learning" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 The 50th APEC e-Learning Training(AeLT) Program 23/02/2567 61 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร APEC  e-Learning  Training  Thailand  Korea  APAC  
2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สป.อว. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27/01/2567 129 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  Online-Learning  
3 Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลก เปลี่ยนคุณค่าสู่มูลค่าด้วย ”ท้องถิ่นศึกษา” 08/11/2566 74 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ พะเยา  มรกดโลก  learning